Αποτελέσματα αξιοποίησης Κοινοτικών Κονδυλίων από το υπουργείο Υγείας (04/02/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώθηκαν τα εξής:
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διαχειριστικής Αρχής, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007 η αξιοποίηση των κοινοτικών δαπανών του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαμορφώθηκε ως εξής:
- Σύνολο δαπανών 351,44 εκ. ευρώ (συνολικός προϋπολογισμός Προγράμματος 498,77 εκ. ευρώ), ποσοστό απορρόφησης 70,5%.
- Ανάλυση ανά Διαρθρωτικό Ταμείο:
1. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: Σύνολο δαπανών 190,1 εκ. ευρώ (από προϋπολογισμό 278,6 εκ. ευρώ) ποσοστό απορρόφησης 68,25%.
2. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: Σύνολο δαπανών 161,36 εκ. ευρώ (από προϋπολογισμό 220,18 εκ. ευρώ) ποσοστό απορρόφησης 73,30%.
Υπενθυμίζεται ότι τα ποσοστά απορρόφησης από το 2003 ανέρχονταν στα εξής ποσοστά:
- 12ος 2003: ποσοστό απορρόφησης 13%.
- 5ος 2005: ποσοστό απορρόφησης 27%.
- 12ος 2005: ποσοστό απορρόφησης 42%.
- 12ος 2006: ποσοστό απορρόφησης 54%.
- 12ος 2007: ποσοστό απορρόφησης 70%.