ΗΜΕΡΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (19/12/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 Ο ΣΦΕΕ ενημερώνει την ιατρική κοινότητα για τον αναθεωρημένο Κώδικα Πρακτικής και Δεοντολογίας και υιοθετεί νέο Κώδικα Πρακτικής για τις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιριών με ενώσεις ασθενών.

O Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) όρισε την 24η Νοεμβρίου 2008 ως Ημέρα του Κώδικα Δεοντολογίας για την Ιατρική Ενημέρωση, με αφορμή την οποία πραγματοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης στους επαγγελματίες υγείας σε όλη την Επικράτεια.
Με στόχο την προαγωγή της δημόσιας υγείας, την ορθή και ηθική λειτουργία του κλάδου υγείας και την εδραίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους λειτουργούς υγείας και τη φαρμακευτική βιομηχανία, ο ΣΦΕΕ αναθεώρησε εκ νέου τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Ιατρική Ενημέρωση ώστε να εναρμονιστεί πλήρως με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων (EFPIA) και ενισχύει το έργο του με την υιοθέτηση νέου Κώδικα Πρακτικής για τις σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων ασθενών.
Ο Κώδικας Πρακτικής και Δεοντολογίας για την Ιατρική Ενημέρωση προσδιορίζει το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιριών με τους Επαγγελματίες Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την επαγγελματική ευθύνη, την ηθική και τη διαφάνεια. Η εφαρμογή του Κώδικα έχει ως στόχο να προσφέρει σε όλους τη βεβαιότητα ότι η συνταγογράφηση των φαρμακευτικών προϊόντων γίνεται με βάση τα πλεονεκτήματά τους και τις συγκεκριμένες ιατροφαρμακευτικές ανάγκες του κάθε ασθενή.
Από τις 24 Νοεμβρίου και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, ο ΣΦΕΕ επικοινωνεί τις αρχές του Κώδικα Πρακτικής & Δεοντολογίας στην ιατρική κοινότητα μέσω των Επιστημονικών Συνεργατών των εταιριών μελών του, οι οποίοι θα διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην ενημέρωση για τον Κώδικα Δεοντολογίας.
Παράλληλα, ο ΣΦΕΕ ψήφισε νέο Κώδικα που διέπει τις σχέσεις των Φαρμακευτικών εταιριών με τις Οργανώσεις Ασθενών, σύμφωνα με τον αντίστοιχο Κώδικα της EFPIA, με στόχο τον αμοιβαίο σεβασμό, τη διαφάνεια, την ηθική, και την παροχή αντικειμενικής πληροφόρησης στους ασθενείς. Η φαρμακευτική βιομηχανία μοιράζεται ένα κοινό όραμα με τις οργανώσεις ασθενών, την υπεράσπιση και στήριξη των ασθενών. Έτσι, με το νέο Κώδικα, διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των οργανώσεων ασθενών, όσον αφορά την πολιτική τους και τις δραστηριότητές τους. Η συνεργασία με ενώσεις ασθενών δεν πρέπει να αποσκοπεί στην προώθηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Ο Κώδικας ενθαρρύνει τις φαρμακευτικές εταιρίες να δημοσιεύουν σε ετήσια βάση κατάλογο με τις ενώσεις ασθενών στις οποίες προσφέρουν οικονομική και/ή έμμεση μη οικονομική υποστήριξη, περιγράφοντας τη μορφή της ενίσχυσης. Επίσης οι φαρμακευτικές εταιρίες δεν δύναται να απαιτούν να είναι οι αποκλειστικοί χρηματοδότες μιας ένωσης ασθενών ή κάποιου μεγάλου προγράμματός της, για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους.
Με αφορμή την Ημέρα του Κώδικα Δεοντολογίας, ο κ. Διονύσιος Σπ. Φιλιώτης, Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, δήλωσε σχετικά: «Η φετινή αναθεώρηση του Κώδικα Πρακτικής και Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ αλλά και η εισαγωγή του νέου Κώδικα για τις Οργανώσεις των Ασθενών, είναι σύμφωνη και εναρμονισμένη με τις αρχές που διέπουν τον Κώδικα Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων (EFPIA). Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί ένα ζωντανό κείμενο το οποίο επιδιώκουμε να διατηρούμε σύμφωνο όχι μόνο με όσα επιτάσσει το ελληνικό περιβάλλον αλλά και όσα υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή εμπειρία. Αυτή είναι μια διαρκής προσπάθεια με κοινή συνισταμένη την εδραίωση της βεβαιότητας στο ευρύ κοινό για την αυτορύθμιση της φαρμακοβιομηχανίας, με γνώμονα την συνεχή προαγωγή της δημόσιας υγείας». Ταυτόχρονα, ο κ. Γιώργος Κατζουράκης, Αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ, ανέφερε: «Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας και ορθής συνταγογράφησης. Από το 2007, πραγματοποιούμε μια εκτεταμένη καμπάνια ενημέρωσης , και το σύνολο των εκπροσώπων του φαρμακευτικού κλάδου δεσμεύτηκε στην εφαρμογή των ρυθμίσεων που τον διέπουν. Μια δέσμευση την οποία είδαμε να αποδεικνύεται και στην πράξη μέσα από την υιοθέτηση και εφαρμογή μέτρων συμμόρφωσης σε όσους παρενέβησαν των άρθρων που πρεσβεύει ο Κώδικας. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε ολόκληρη την φαρμακευτική, ιατρική και επιστημονική κοινότητα, ώστε η τήρηση των αρχών του Κώδικα να αποφέρει τα μέγιστα οφέλη για τον Έλληνα ασθενή».


Πηγή: Δελτίο τύπου, Αθήνα 24 Νοεμβρίου 2008, ΣΦΕΕ