Επισημάνσεις της κ. Ανδρούλας Βασιλείου για το κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη (01/12/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

Στο συνέδριο του Economist με τίτλο «Καινοτομία και αξία στην υγεία και στη φαρμακευτική φροντίδα», η κ. Ανδρούλα Βασιλείου, Επίτροπος Υγείας της ΕΕ, επεσήμανε ότι η χρηματοπιστωτική κρίση ενδέχεται να έχει αρνητική επιρροή στο κοινωνικό κράτος της Ευρώπης και τα συστήματα υγείας.
Όσον αφορά στην ερευνητική δραστηριότητα, η κυρία Βασιλείου ανέφερε ότι προτεραιότητες στον τομέα αυτό πρέπει να αποτελούν το AIDS, οι πανδημικές γρίπες και η αντίσταση στα μικρόβια. Τέλος ανέφερε ότι η πρωτοβουλία καινοτόμων φαρμάκων έχει ενισχυθεί με 2 δις ευρώ από το βιομηχανικό κλάδο και το πέμπτο Κοινοτικό Πλαίσιο Έρευνας.