Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από ΥΥΚΑ σε προγράμματα STAGE (04/02/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

Από το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης γίνεται γνωστό ότι εγκρίθηκε πρόγραμμα 1.000 θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας που αφορά στη δημιουργία δεξαμενής ειδικευμένων επαγγελματιών για τη στήριξη της αποασυλοποίησης, κοινωνικοοικονομικής επανένταξης και συνεχούς υποστήριξης των ψυχικά ασθενών.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.