Καταγγελία Συμβάσεων Ο.Π.Α.Δ. (18/11/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το παρόν αφορά τους συμβεβλημένους με τον Ο.Π.Α.Δ. ιατρούς.

Το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. έχοντας εξαντλήσει τις παρεμβάσεις του προς το Υ.Υ.Κ.Α., το Υπουργείο Οικονομικών και τον Ο.Π.Α.Δ., των οποίων αυτί δεν ιδρώνει να φιλοτιμηθούν να δώσουν λύσεις, αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρίασή του να καλέσει τα μέλη του που έχουν συμβληθεί με τον Ο.Π.Α.Δ. σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, προκειμένου να επιδιώξουν συλλογικά την άμεση καταβολή των οφειλόμενων ήδη από τον Φεβρουάριο 2008 ιατρικών αμοιβών και την οριστική λύση στο χρονίζον πρόβλημα της αποπληρωμής των συμβεβλημένων με τον Ο.Π.Α.Δ. ιατρών, αλλά και της ανακοστολόγησης των εξευτελιστικών αμοιβών των ιατρικών πράξεων που επί δεκαεπτά χρόνια παραμένουν καθηλωμένες.
Στα πλαίσια αυτά αποφασίστηκε να κληθούν όλα τα μέλη του που έχουν συνάψει σύμβαση με τον Ο.Π.Α.Δ., και να εξουσιοδοτήσουν τον Πρόεδρο του Ι.Σ.Α. να προβεί σε ομαδική καταγγελία των συμβάσεων των ιατρών-μελών του με τον Ο.Π.Α.Δ.
Παρόμοιες αποφάσεις για καταγγελία των συμβάσεων και κινητοποιήσεις, έχουν λάβει και οι Ιατρικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Δράμας, Εύβοιας, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Μαγνησίας, Ρεθύμνου, Χανίων, Ημαθίας κ.ά. και στις 22-11-2008 πραγματοποιείται Σύνοδος των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας υπό τον Π.Ι.Σ. με προεξάρχον θέμα το πρόβλημα του Ο.Π.Α.Δ., όπου αναμένεται απόφαση για καταγγελία των συμβάσεων με τον Ο.Π.Α.Δ. σε Πανελλαδικό επίπεδο.
Προκειμένου όμως να είναι αποτελεσματική η κίνηση αυτή, απαιτείται η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού εξουσιοδοτήσεων.
Ο Π.Ι.Σ. και οι Πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, έχοντας στα χέρια τους χιλιάδες εξουσιοδοτήσεις, θα διαπραγματευτούν την οριστική λύση του προβλήματος με τους κυβερνητικά υπεύθυνους και αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, ως έσχατη γραμμή άμυνας του ιατρικού κόσμου απομένει η συλλογική καταγγελία των συμβάσεων με τον Ο.Π.Α.Δ.
Παρόμοια τακτική ακολουθούν οι Φαρμακοποιοί με απτά αποτελέσματα.
Από τη στιγμή που οι Ιατρικοί Σύλλογοι θα οδηγηθούν στη συλλογική καταγγελία των συμβάσεων, η οποία θα γίνει γνωστή κι από τα ΜΜΕ και έως την οριστική διευθέτηση του ζητήματος οι ιατροί θα δέχονται τους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ. στα ιατρεία τους, χορηγώντας Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών με τις προβλεπόμενες από το νόμο αμοιβές του Ο.Π.Α.Δ.
Είναι η ώρα που ο καθένας μας οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν και το ιατρικό σώμα ενωμένο, να αποδείξει ότι μπορεί να διαφυλάξει στο ακέραιο την Ιατρική Αξιοπρέπεια και να στείλει σαφές μήνυμα προς όσους νομίζουν ότι μπορούν να το εμπαίζουν, ευτελίζοντας την κοινωνική προσφορά του Έλληνα γιατρού.

Τρόποι αποστολής εξουσιοδότησης
-Ταχυδρομικώς στη δ/νση: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Σεβαστουπόλεως 113, τκ 11526-αθηνα
-Παράδοση στα γραφεία του Ι.Σ.Α. Από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: από 08.30 έως 14.00, αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου πρόσωπου.
-Η εξουσιοδότηση απαραιτήτως θα φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του εξουσιοδοτούντος.
-Πέρας υποβολής εξουσιοδοτήσεων: 15-12-2008

Πηγή: Δελτίο Τύπου του Ι.Σ.Α, Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2008