Παρατηρητήριο της υγείας των μεταναστών (31/01/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

Ο υπουργός Υγείας Δημήτρης Αβραμόπουλος συμμετείχε στο Συμβούλιο υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες, το οποίο συνήλθε με κύρια θέματα την υγεία και τη μετανάστευση, τη στρατηγική υγείας, τις μεταμοσχεύσεις, την παχυσαρκία, ενώ ασχολήθηκε και με το περιεχόμενο της έκθεσης της πορτογαλικής προεδρίας για το AIDS. Μετά το πέρας τον εργασιών ο κ. Αβραμόπουλος, ο οποίος συνοδευόταν από το γενικό γραμματέα του υπουργείου Αριστείδη Καλογερόπουλο, παρεχώρησε συνέντευξη τύπου στους Έλληνες ανταποκριτές, τονίζοντας χαρακτηριστικά τα εξής:
«Κάναμε ένα βήμα εμπρός στα θέματα υγείας των μεταναστών, αλλά και της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την υγεία. Συμφωνήσαμε ότι η υγεία αποτελεί πρωταρχικής σημασίας θέμα για τις χώρες-μέλη και προϋπόθεση για να επιτευχθεί η ομαλή ένταξη των μεταναστών στα εθνικά μας συστήματα, αλλά και συγχρόνως για τη διευκόλυνση του διαπολιτιστικού διαλόγου, της κοινωνικής συνοχής και της αειφόρου ανάπτυξης.
Η χώρα μας προχωρεί στη σύσταση Παρατηρητηρίου της Υγείας των μεταναστών. Παράλληλα, όμως, ξεφεύγοντας από τα στενά κοινοτικά όρια, η Ελλάδα εγκαθιστά στους επόμενους μήνες στην Αθήνα περιφερειακό παράρτημα του ευρωπαϊκού γραφείου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τις χρόνιες, μη μεταδιδόμενες ασθένειες.
Με τη λογική αυτή, το θέμα των μεταναστών διασυνδέεται και με τη στρατηγική για την υγεία, θέμα που αφορά στην κάθε χώρα ξεχωριστά και που όμως συμπεριλαμβάνει πλέον και θέματα υγείας των μεταναστών, καθώς και τη δημιουργία δικτύου εμπειρογνωμόνων, το οποίο θα ενισχύσει τη θέσπιση κοινών στόχων.
Η στρατηγική για την υγεία στην Ελλάδα και υπό το φως της 4ης Προγραμματικής Περιόδου, συνοψίζεται στο τετράπτυχο: πρόληψη, επείγουσα ιατρική, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, εθελοντική προσφορά. Το νομικό πλαίσιο για όλα αυτά είναι έτοιμο και θα προωθηθεί στη Βουλή για ψήφιση.
Τέλος, στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη η χώρα μας θα ακολουθήσει όλες τις παραμέτρους που τη συνθέτουν. Σε μία από αυτές, στο θέμα της ενημέρωσης και της E-Health ήδη έχουμε προχωρήσει, ενώ στο θέμα των επαγγελματιών υγείας, πέραν από τις προσλήψεις που γίνονται ή έχουν δρομολογηθεί, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε μορφή αμοιβαίας συνεργασίας με τους εταίρους μας.
Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, έχει όμως να αντιμετωπίσει και ειδικότερα σοβαρότατα θέματα διασυνοριακής υγείας και με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βοηθούμε όμως τους γείτονές μας, όπως π.χ. την Αλβανία, όπου πέραν της περίθαλψης που παρέχουμε στους υπηκόους της, με βάση διμερή συμφωνία, εξετάζουμε θετικά αίτημα της αλβανικής κυβέρνησης για τη μετατροπή του Στρατιωτικού Νοσοκομείου του Αργυρόκαστρου σε πολιτικό και την ανάληψη της λειτουργίας του από τη χώρα μας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Ιωαννίνων.