Πρόληψη της Παχυσαρκίας στους Χώρους Εργασίας -
Guidelines for the Prevention of Obesity at the Workplace (GPOW)
(04/11/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

Με αφορμή την 24η Οκτωβρίου, παγκόσμια ημέρα κατά της παχυσαρκίας, το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής επιχειρεί να αναφερθεί εν συντομία στα δεδομένα για τη σύγχρονη αυτή μάστιγα και να παρουσιάσει το σχετικό, με το θέμα, ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Guidelines for the prevention of obesity at the workplace - GPOW" του οποίου είναι ο συντονιστής.
Τις τελευταίες δεκαετίες, η παχυσαρκία έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας διαστάσεις επιδημίας τόσο στην Αμερική και την Ευρώπη όσο και σε άλλες αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έως το έτος 2015 περίπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι, παγκοσμίως, θα είναι υπέρβαροι και πάνω από 700 εκατομμύρια θα είναι παχύσαρκοι. Στην Αμερική υπολογίζεται ότι πάνω από το ένα τρίτο του πληθυσμού είναι παχύσαρκοι, ενώ δραματική είναι η αύξηση των ποσοστών και στην Ευρώπη όπου η παχυσαρκία αγγίζει το 30%.
Η παχυσαρκία δεν προκαλεί μόνο ένα άσχημο αισθητικά αποτέλεσμα αλλά έχει πολλαπλές δυσμενείς συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία. Ενδεικτικό είναι ότι χαρακτηρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως νόσος, καθώς σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακής υπέρτασης, δυσλιπιδαιμιών, συγκεκριμένων μορφών καρκίνου, κατάθλιψης και αυξημένου αριθμού θανάτων.
Η παχυσαρκία είναι αποτέλεσμα του σύγχρονου τρόπου ζωής. Κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και ατομικοί παράγοντες συμβάλλουν στην εμφάνισή της. Μεταξύ των βασικών παραγόντων είναι και το εργασιακό περιβάλλον. Το περιβάλλον εργασίας, όπου πάνω από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού περνά το ένα τέταρτο της ζωής του, συμβάλλει στην εμφάνιση της παχυσαρκίας, επιδρώντας τόσο στις διατροφικές συνήθειες όσο και στις συνήθειες φυσικής άσκησης των εργαζομένων. Ως εκ τούτου το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της παχυσαρκίας ή να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των ήδη παχύσαρκων εργαζομένων.
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GPOW έχει ως στόχο να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο η εργασία επηρεάζει το σωματικό βάρος των εργαζομένων. Επίσης, στοχεύει στην αξιολόγηση των πολιτικών και πρακτικών που ισχύουν για την πρόληψη της παχυσαρκίας στον εργασιακό χώρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και στην ανάπτυξη πρακτικών οδηγιών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του σημαντικότατου αυτού προβλήματος υγείας. Απώτερος στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ενθάρρυνση των αρμόδιων φορέων για την υιοθέτηση πρακτικών που θα βοηθήσουν στην πρόληψη της παχυσαρκίας στους χώρους εργασίας.
Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής - PROLEPSIS και υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος για τη Δημόσια Υγεία (2003-2008) της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ, ενώ στο δίκτυό του συμμετέχουν επίσης ερευνητικά και πανεπιστημιακά κέντρα από τη Γερμανία, Ιταλία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Τσεχία, Πολωνία, Ρουμανία και Κύπρο.

Πηγή: Δελτίο Τύπου 24 Οκτωβρίου 2008, Ινστιτούτο Προληπτικής και Εργασιακής Ιατρικής - PROLEPSIS