Δια βίου μάθηση και υγεία. Εκδήλωση με αφορμή την 1η Οκτωβρίου,
παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας
(16/10/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Την παραμονή της παγκόσμιας ημέρας τρίτης ηλικίας, 30 Σεπτεμβρίου, επέλεξε το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis, για την εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν θέματα υγείας ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι και οι αναλφάβητοι.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με θέμα «Δια βίου μάθηση και υγεία» παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων "Alpha-to-Omega- New pathways towards volunteering and life learning for senior European citizens" και "Alpha-Beta": New methods for services towards illiterates in adult education" που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Την εκδήλωση προλόγισε η κα Αθηνά Λινού, Πρόεδρος του Ινστιτούτου, η οποία αναφέρθηκε στην πορεία του Ινστιτούτου και τόνισε τη σημαντικότητα των προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ενώ χαιρέτισαν ο κος Σπύρος Ταλιαδούρος, Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο κος Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου και η κα Μερόπη Βιολάκη-Παρασκευά, Πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας. Τόσο ο κος Ταλιαδούρος όσο και ο κος Πατούλης επεσήμαναν την αξία τέτοιων προγραμμάτων και συνεχάρησαν τους συνεργάτες του Ινστιτούτου για την προσπάθειά τους. Η κα Βιολάκη-Παρασκευά, ανάμεσα στα αλλά, εξέφρασε την ευχή η παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας να μην είναι μόνο ημέρα εορτασμού αλλά έναυσμα ουσιαστικής ενασχόλησης με τα προβλήματα των ατόμων τρίτης ηλικίας. Το χαιρετισμό του έστειλε και ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κος Γιώργος Παπαγεωργίου.
Τη σειρά των ομιλιών άνοιξε η κα Χρυσούλα Αρκούδη, επιστημονική συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία αναφέρθηκε στην έννοια και τη σημασία της δια βίου μάθησης για τα άτομα τρίτης ηλικίας και ιδιαίτερα για τους αναλφάβητους. Με δεδομένες τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο του αναλφαβητισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανάγκη για δια βίου μάθηση είναι επιτακτική με σκοπό να διασφαλίσει καλύτερη ποιότητα ζωής για τα αναλφάβητα άτομα.
Στη συνέχεια, η κα Αφροδίτη Βελουδάκη, ειδική σε θέματα επικοινωνίας της υγείας του Ινστιτούτου, αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι και οι αναλφάβητοι, στη διαχείριση των πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία τους. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, που ορίζεται ως αναλφαβητισμός υγείας, και των αρνητικών συνεπειών του τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, τονίστηκε ο σημαντικότατος ρόλος της επικοινωνίας της υγείας μέσω μεθόδων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των ομάδων αυτών.
Στα πλαίσια της παρουσίασης του προγράμματος "Alpha-to-Omega" η κα Πάνια Καρνάκη, ειδική προαγωγής υγείας του Ινστιτούτου, αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες του προγράμματος και  παρουσίασε το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο και το οποίο περιλαμβάνει πρακτικές συμβουλές για την αποφυγή των ατυχημάτων στο σπίτι και τη σωστή χρήση των φαρμάκων. Η κα Καρνάκη αναφέρθηκε στα δυο αυτά βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα τρίτης ηλικίας, παραθέτοντας στατιστικά στοιχεία, αλλά και στη δυσκολία διαχείρισής τους από τα ηλικιωμένα άτομα.
Κλείνοντας, η κα Καρνάκη, παρουσίασε και τα αποτελέσματα του προγράμματος "Alpha-Beta" το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων διδασκαλίας για ενήλικες αναλφάβητους, οι οποίες είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες μαθησιακές τους ανάγκες και δεν προϋποθέτουν τη γνώση γραφής και ανάγνωσης. Ειδικότερα, παρουσιάστηκε ο πρακτικός οδηγός για τη διακοπή του καπνίσματος μέσω κινητών τηλεφώνων, όπως αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο.
Στόχος του Ινστιτούτου είναι να αξιοποιηθεί το υλικό και των δυο προγραμμάτων από ΚΑΠΗ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, εφόσον εξασφαλισθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση.


Εικόνα 1. Η κα Πάνια Καρνάκη.


Εικόνα 2. Ο κος Γιώργος Πατούλης.


Εικόνα 3. Η κα Αθηνά Λινού.


Εικόνα 4. Η κα Μερόπη Βιολάκη-Παρασκευά.


Εικόνα 5. Η κα Χρυσούλα Αρκούδη.


Εικόνα 6. Η κα Αφροδίτη Βελουδάκη.


Εικόνα 7.
Ο κος Σπύρος Ταλιαδούρος.

 

Πηγή: Δελτίο Τύπου 2 Οκτωβρίου 2008, Ινστιτούτο Προληπτικής
Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis