Τι υλοποιείται στην Υγεία με τις ΣΔΙΤ (31/01/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

Τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και όλα όσα πρόκειται να υλοποιηθούν παρουσίασε ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρης Αβραμόπουλος στο Ετήσιο Συνέδριο του Economist στην Αθήνα. Χαρακτηριστικά ο υπουργός ανέφερε τα εξής:
«Για την υλοποίηση των πολιτικών στο χώρο της υγείας και για την εκπλήρωση όσων ανταποκρίνονται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το υπουργείο αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις ΣΔΙΤ στην υπηρεσία του εκσυγχρονισμού των δομών υγείας, της λειτουργίας τους, της πληρότητάς τους.
Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι όλες οι μονάδες υγείας που κατασκευάζονται ή θα κατασκευαστούν με τη μέθοδο ΣΔΙΤ θα είναι ενταγμένες στο ΕΣΥ και θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Η υλοποίηση των σχεδιασμών για την κατασκευή μονάδων υγείας με τη μέθοδο ΣΔΙΤ γίνεται αποκλειστικά με την αξιοποίηση οργανισμών του Υπουργείου (ΔΕΠΑΝΟΜ), σε συνεργασία με την αρμόδια Ειδική Γραμματεία για τις ΣΔΙΤ του Υπουργείου Οικονομίας με έγκριση από τη Διυπουργική Επιτροπή.

Οι μονάδες που θα κατασκευασθούν
Ήδη το υπουργείο έχει προγραμματίσει και δρομολογήσει την κατασκευή μιας σειράς μονάδων υγείας με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, αναβαθμίζοντας το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών, σε καίριας σημασίας περιοχές, σε περιοχές που έχουν ζωτική ανάγκη υγειονομικής υποστήριξης, για την ανάπτυξη και υλοποίηση του υγειονομικού χάρτη της χώρας.
Οι μονάδες αυτές είναι:
- Το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, δυναμικότητας 400 κλινών έκτασης 42.000 τμ.
- Το Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, δυναμικότητας 400 κλινών με εμβαδόν 42.000 τμ.
- Το νέο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, δυναμικότητας 164 κλινών έκτασης 18.000 τμ.
- Το Νέο Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αττικής, δυναμικότητας 400 κλινών.
- Το νέο Γενικό Νοσοκομείο στην Κω, δυναμικότητας 200 κλινών.
Στα καινούργια νοσηλευτικά ιδρύματα εξασφαλίζεται η ισότιμη και ελεύθερη πρόσβαση όλων των Ελλήνων με κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Η συνολική δυναμικότητα των νοσοκομειακών μονάδων που έχουν προγραμματιστεί να κατασκευαστούν με τη μέθοδο ΣΔΙΤ είναι 1.560 κλίνες και θα αναπτυχθούν σε έκταση 162.000 τμ. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την κατασκευή τους ανέρχεται στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
Οι τρεις πρώτες μάλιστα νοσηλευτικές μονάδες, δηλαδή το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το νέο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, αποτελούν ήδη αντικείμενο ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την υλοποίηση του όλου έργου συνεργαζόμαστε με κάθε φορέα που μπορεί να συνδράμει στη δυναμική αυτή προσπάθεια.
Υπάρχει στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς τα δύο υπερσύγχρονα νοσοκομεία κατασκευάζονται σε οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Μίκρας, στο πλαίσιο σχετικού μνημονίου συνεργασίας και προγραμματικής σύμβασης που υπεγράφη με το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Βασικός στόχος μας είναι η προώθηση συνεργιών και συντονισμού των δράσεων της κεντρικής διοίκησης των Περιφερειών και των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων (Νομαρχίες, ΟΤΑ) σε όσα φιλοδοξούμε να υλοποιήσουμε στο χώρο της δημόσιας υγείας.
Από την υλοποίηση έργων ζωής μέσω ΣΔΙΤ απορρέουν σπουδαία θετικά αποτελέσματα σε όλη την έκταση της χώρας μας. Από τη λειτουργία των νέων υπερσύγχρονων νοσοκομειακών μονάδων, θα υπάρξουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες σε επίπεδο ανάπτυξης ενός υποστηρικτικού πλαισίου παροχής υπηρεσιών και δομών υγείας, με τη δημιουργία κέντρων υγείας και βρεφονηπιακών σταθμών.
Αλλά τα οφέλη δε σταματούν εκεί. Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας που πρωτίστως θα ωφελήσουν τους κατοίκους των εκεί περιοχών με αναπτυξιακές επιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Εκτιμάται ότι με την κατασκευή των νέων σύγχρονων δομών υγείας με τη μέθοδο ΣΔΙΤ θα δημιουργηθούν συνολικά 5.000 νέες θέσεις εργασίας.
Ο προγραμματισμός όμως του υπουργείου Υγείας για την αξιοποίηση των ΣΔΙΤ περιλαμβάνει και την κατασκευή κέντρων αποκατάστασης και αποθεραπείας.
Το πρώτο από τα Κέντρα αυτά, που θα καλύψουν μια επιτακτική ανάγκη και θα ανακουφίσουν τον πόνο πασχόντων συνανθρώπων μας και των οικογενειών τους, διευκολύνοντας την κοινωνική τους επανένταξη και εξασφαλίζοντας ένα σπουδαίο έμψυχο δυναμικό για τη χώρα μας, έχει προγραμματιστεί να γίνει στο Αιγίνιο της Πιερίας. Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Βορείου Ελλάδος είναι δυναμικότητας 250 κλινών και συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη τεχνικού συμβούλου για την κατασκευή του είναι σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ορόσημο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποδοτικού συστήματος παροχής ουσιαστικών υπηρεσιών αποκατάστασης, που θα ανταποκρίνεται στους στόχους και τις προδιαγραφές του νέου ΕΣΥ.
Αντίστοιχα κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας έχει προγραμματιστεί να κατασκευαστούν στην Αττική, στην Κεντρική Ελλάδα και στην Κρήτη.
Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας πλέον μπορούν να συνυπάρχουν προς όφελος της οικονομίας, της ανάπτυξης της κοινωνίας και του πολίτη.