Δια βίου μάθηση και υγεία - Εκδήλωση με αφορμή την 1η Οκτωβρίου, παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας (30/09/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 


Με αφορμή την 1η Οκτωβρίου, παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας, το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis, διοργανώνει την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 12:00 μ.μ., εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν θέματα υγείας ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι και οι αναλφάβητοι, και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Δυο σημαντικά θέματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι είναι τα ατυχήματα στο χώρο του σπιτιού και η μη ορθή χρήση φαρμάκων. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι πτώσεις αποτελούν την τρίτη αιτία χρόνιας αναπηρίας σε ηλικιωμένα άτομα, ενώ η πλειοψηφία των τραυματισμών που καταλήγουν στο θάνατο προέρχονται από πτώσεις. Παράλληλα, ποσοστό έως και 50% των ατόμων τρίτης ηλικίας κάνει λανθασμένη χρήση φαρμάκων. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης γηράσκει με ταχύτατους ρυθμούς, το πρόγραμμα "Alpha-to-Omega- New pathways towards volunteering and life learning for senior European citizens", στοχεύει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού για άτομα τρίτης ηλικίας. Καθώς εκτιμάται ότι μέχρι το 2050, 173 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη θα είναι ηλικίας 65 ετών και άνω, και οι ηλικιωμένοι διπλάσιοι από τα παιδιά, απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η προαγωγή της υγείας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής για τα ηλικιωμένα άτομα. Ειδικότερα, στα πλαίσια του προγράμματος, αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό με πρακτικές συμβουλές για την αποφυγή των ατυχημάτων στο σπίτι και της λανθασμένης χρήσης φαρμάκων.
Με δεδομένες τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο του αναλφαβητισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα ποσοστά να κυμαίνονται μεταξύ 5%-10%, το πρόγραμμα "Alpha-Beta": New methods for services towards illiterates in adult education" στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων διδασκαλίας για ενήλικες αναλφάβητους, οι οποίες είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες μαθησιακές τους ανάγκες και δεν προϋποθέτουν τη γνώση γραφής και ανάγνωσης. Εκτός από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας σε περιβάλλον αίθουσας, αναπτύχθηκαν και νέοι τρόποι μάθησης μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και, συγκεκριμένα, κινητών τηλεφώνων. Ειδικότερα, το Ινστιτούτο ανέπτυξε πιλοτικά έναν πρακτικό οδηγό για τη διακοπή του καπνίσματος που παρουσιάστηκε μέσω κινητών τηλεφώνων.
Η εκδήλωση, στην οποία θα παρουσιαστεί και θα διανεμηθεί το εκπαιδευτικό υλικό, θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis, Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι. Την εκδήλωση θα προλογίσει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Αντιπρόεδρος του ΕΟΦ, κα Αθηνά Λινού, ενώ θα χαιρετίσουν ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κος Σπύρος Ταλιαδούρος και η Πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας, κα Μερόπη Βιολάκη-Παρασκευά. Θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα.

 

- Πρόσκληση

- Ενημερωτικό υλικό 1

- Ενημερωτικό υλικό 2