Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετική με το παράλληλο εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων (30/09/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

ΘΕΜΑ: Κοινές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επί των υποθέσεων C468/06 και C-478/06 σχετικές με το παράλληλο εμπόριο ECJ Judgement on Cases C468/06 and C-478/06

Σας ενημερώνουμε ότι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 15 Σεπτεμβρίου εξέδωσε τις αποφάσεις C468/06 και C-478/06 σχετικές με την υπόθεση Λέλος κ.λπ. κατά της εταιρείας GLAXOSMITHKLINE των οποίων το κείμενο είναι ταυτοσημο.
To Δικαστήριο με την απόφαση αυτή ευρέως επιβεβαίωσε τη νομιμότητα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων να προασπίζονται τα εμπορικά τους δικαιώματα ακόμη και αν τούτο οδηγεί σε περιορισμό των παράλληλων εξαγωγών.
Σύμφωνα με την παράγραφο 71 της αποφάσεως μια φαρμακευτική εταιρεία η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση σε μια χώρα μέλος της ΕΕ στην οποία οι τιμές των φαρμάκων είναι χαμηλές δεν μπορεί να μην εκτελεί την κανονική ροή παραγγελιών χονδρεμπόρων με την αιτιολογία ότι ο συγκεκριμένος πελάτης της εξάγει μέρος των παραγγελιών σε άλλες χώρες της ΕΕ στις οποίες ισχύουν υψηλότερες τιμές.
Εν τούτοις η φαρμακευτική εταιρεία, σύμφωνα με την ίδια παράγραφο, έχει το δικαίωμα να προασπίζεται τα συμφέροντά της έναντι των χονδρεμπόρων εκείνων οι οποίοι επιθυμούν να αγοράζουν από τη φαρμακευτική εταιρεία μεγάλες ποσότητες φαρμακευτικών προϊόντων με προορισμό το παράλληλο εμπόριο.
Πράγματι με την παράγραφο 76 της αποφάσεως κρίνεται ότι μια φαρμακευτική εταιρεία μπορεί να αρνηθεί να εκτελέσει μέρος της παραγγελίας χονδρέμπορου εφόσον με την παραγγελία ζητούνται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες ενός φαρμακευτικού προϊόντος σε σχέση με τις προηγούμενες παραγγελίες τις οποίες ο ίδιος χονδρέμπορος είχε απευθύνει στην συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία.
Πιστεύεται ότι με την απόφαση αυτή θα περιορισθεί το φαινόμενο των παράλληλων εξαγωγών από χώρες με χαμηλές τιμές φαρμάκων προς χώρες με υψηλότερες τιμές, με άμεση συνέπεια οι πολίτες χωρών με χαμηλές τιμές φαρμάκων να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε φάρμακα τα οποία παρουσιάζουν εξαγωγικό ενδιαφέρον.

Πηγή: efpia, Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων