Λειτουργία τριών νέων κλινών Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (15/09/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

Λειτουργεί και υποδέχεται ασθενείς η επέκταση του τμήματος της Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας, δυναμικότητας τριών (3) νέων κλινών.
Ο εξοπλισμός αξίας 200.000 ευρώ προέρχεται από δωρεά γνωστής επενδυτικής εταιρείας, η οποία επιθυμεί την ανωνυμία της.
Η Μ.Ε.Θ. του Ασκληπιείου διαθέτει πλέον δώδεκα (12) κλίνες, με πλήρη ιατρική και νοσηλευτική στελέχωση.