«ΥΓΕΙΑ»: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του Νοσοκομείου «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» στην Κύπρο (28/01/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 56,7% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια Λτδ», στην οποία ανήκει το ιδιωτικό νοσοκομείο «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» στη Λεμεσό της Κύπρου, στο Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»
Το «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» είναι ένα σύγχρονο Νοσοκομείο που λειτουργεί από το 2004, ανεπτυγμένο σε κτίριο 7.000 τ.μ. και διαθέτει 86 κλίνες (κυρίως σουίτες και μονόκλινα), 8 χειρουργικές αίθουσες, 5 αίθουσες τοκετών, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και όλα τα σύγχρονα εργαστήρια (αξονικός τομογράφος, μαγνητικός τομογράφος κ.λπ.). Καλύπτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες, συμπεριλαμβανομένης και της μαιευτικής, ενώ οι συνεργαζόμενοι με το Νοσοκομείο ιατροί ξεπερνούν τους 120.
Το τελικό τίμημα εξαγοράς ανήλθε σε 8.016.756 Λίρες Κύπρου (€13,7 εκ.) και προέκυψε μετά από μελέτη αποτίμησης που εκπονήθηκε από ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ. 289 του Κανονισμού του Χ.Α. και την πραγματοποίηση ενδελεχούς οικονομικού και νομικού ελέγχου.
Η εξαγορά του «ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ» εντάσσεται στο πρόγραμμα ανάπτυξης που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί το «ΥΓΕΙΑ» στην Κύπρο, στο πλαίσιο δημιουργίας του μεγαλύτερου Ομίλου Παροχής ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.