ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ (Αθήνα, 02/09/2008)
ΘΕΜΑ: Σχέδιο Π.Δ. για την Ίδρυση και Λειτουργία Φορέων
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
(03/09/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

Η οδύσσεια του ιατρικού σώματος στον κόσμο της αδιαφορίας, της αναξιοπιστίας και της ασυνέπειας της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του Υ.Υ.Κ.Α., δεν έχει τέλος. Το σήριαλ ενός αναποτελεσματικού διαλόγου και εξαπάτησης καθ' υποτροπήν των ιατρικών φορέων και του ιατρικού κόσμου της χώρας, δεν έχει προηγούμενο. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Έλληνες γιατροί τελούν υπό διωγμό από την επίσημη πολιτεία, ουδέποτε όμως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεσμεύτηκε κατά συρροή δημόσια και κατ' εξακολούθηση καταπάτησε τις δεσμεύσεις της, προχωρώντας εν κρυπτώ και ανενδοίαστα σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που εξόφθαλμα αβαντάρουν τα εξωϊατρικά επιχειρηματικά συμφέροντα στο χώρο της υγείας και οδηγούν σε επαγγελματικό αφανισμό δεκάδες χιλιάδες μαχόμενους Έλληνες γιατρούς. Καμιά πολιτική ηγεσία του Υ.Υ.Κ.Α. μέχρι σήμερα, δεν απετόλμησε έμπρακτα και απροκάλυπτα να ξεπουλήσει τη Δημόσια Υγεία στα επιχειρηματικά συμφέροντα και να σπρώξει στον καιάδα της απαξίωσης το σώμα των Ελλήνων γιατρών και οδοντιάτρων και όλα αυτά σε βάρος του Ε.Σ.Υ. και της τσέπης των Ελλήνων πολιτών. Σύσσωμος ο ιατρικός κόσμος διερωτάται, που θα φθάσουμε. Δεν υπάρχουν όρια; Δεν υπάρχουν φραγμοί; Δεν υπάρχει κράτος δικαίου; Χάθηκε από κάποιους και το τελευταίο ίχνος ευαισθησίας και πολιτικής ευθιξίας, ώστε να μη τηρούνται ούτε τα προσχήματα; Ας αντιληφθούν επιτέλους οι κυβερνητικά υπεύθυνοι του Υ.Υ.Κ.Α., ότι η υγεία δεν είναι εμπόρευμα και ότι η Δημόσια Υγεία είναι περιουσία του Ελληνικού λαού, ο οποίος με την ψήφο του δεν εκχώρησε το δικαίωμα σε κανένα κ. Υπουργό Υγείας να την εκποιήσει στα αδηφάγα εξωϊατρικά επιχειρηματικά συμφέροντα, ούτε να αναδειχθεί σε «δήμιο» μιας ολόκληρης επιστημονικής και επαγγελματικής τάξης με ανυπολόγιστη κοινωνική προσφορά. Δεν είναι δυνατόν με ψευτοεπικλήσεις για προστασία της οικονομικής ελευθερίας και του «επιχειρείν» και επισείοντας ως «μπαμπούλα» την Ε.Ε., να ξεπουλήσει τα ιερά και τα όσια αυτού του τόπου, προκειμένου να ικανοποιηθούν 4-5 τζάκια που διαφεντεύουν τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, καλώντας για μια φορά ακόμη τον Ελληνικό λαό «να πληρώσει το μάρμαρο».
Το Π.Δ. 84/2001 που λάθρα επεχείρησε να τροποποιήσει το Υ.Υ.Κ.Α., έθεσε φραγμούς για να μην αλωθεί ο χώρος της Π.Φ.Υ., από την επιχειρηματική καταιγίδα που απειλεί το χώρο και γι'αυτό το πολέμησαν. Στην εφαρμογή του προέκυψαν απλές διαδικαστικές εμπλοκές και αυτές οι ιατρικοί φορείς πρότειναν να διορθωθούν και τίποτα παραπάνω.
Οι πρόσφατες αποφάσεις του Σ.τ.Ε. τις οποίες επικαλείται η πολιτική ηγεσία του Υ.Υ.Κ.Α., ακύρωσαν άρθρα και παραγράφους του, όχι επί της ουσίας τους και διότι ήσαν αντισυνταγματικά, αλλά γιατί πολύ απλά ευρίσκοντο εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης. Αντί το Υ.Υ.Κ.Α. να παρέμβει αποκαθιστώντας τη νομική ατέλεια του Π.Δ. 84/2001 και δια νόμου να τροποποιήσει την εξουσιοδοτική διάταξη, προκειμένου να είναι νόμιμος ο σχετικός περιορισμός ή ακόμη και ο αποκλεισμός της δυνατότητας φυσικών ή νομικών προσώπων ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ να συμμετέχουν σε ιατρικές εταιρείες Π.Φ.Υ., έπραξε το εντελώς αντίθετο. Άδραξε την ευκαιρία να καταργήσει όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες του Π.Δ. 84/2001, που προστάτευαν τη Δημόσια Υγεία από το να ξεπουληθεί ολοκληρωτικά στο επί θύραις ΚΑΡΤΕΛ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ που επιχειρείται να δημιουργηθεί με τις ευλογίες της επίσημης πολιτείας. Για να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα και το ανοσιούργημα του εγχειρήματος του απόλυτου ξεπουλήματος της Δημόσιας Υγείας, διαρρέουν τα περί δεσμεύσεων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις μας προς την Ε.Ε.
ΟΥΔΕΝ ΑΝΑΛΗΘΕΣΤΕΡΟΝ. Με δεδομένη τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου Π.Δ. για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την επαγγελματική επιβίωση των Ελλήνων γιατρών, ο Ι.Σ.Α. απευθύνθηκε στον Επίτροπο Υγείας της Ε.Ε. κ. Μάρκο Κυπριανού και ζήτησε την παρέμβασή του.
Με επιστολή του προς τον Ι.Σ.Α. ο κ. Κυπριανού (Βρυξέλλες 23-08-2007 DS/Kb (2007)1298) απάντησε επί λέξει ως ακολούθως:
«Κατανοώ τη δυσαρέσκειά σας για την κατάσταση που περιγράφετε. Ωστόσο, τα θέματα που θίγετε δεν εμπίπτουν στο πεδίο παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με το άρθρο 152 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι δράσεις της Κοινότητας στον τομέα της Δημόσιας Υγείας πρέπει να σέβονται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά στην οργάνωση και στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης. Επομένως, η περίπτωσή σας εμπίπτει στη δικαιοδοσία του εθνικού δικαίου και κάθε περαιτέρω νομική ενέργεια που αναλαμβάνετε πρέπει να απευθύνεται στις αρμόδιες εθνικές αρχές.
Αναφέρεστε επίσης στην οδηγία για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Όντως, οι υγειονομικές υπηρεσίες εξαιρούνται.
Στο τελευταίο σημείο ο κ. Επίτροπος αναφέρεται στην περίφημη οδηγία BOLKENSTEIN (ΟΔΗΓΙΑ 2006/123/Ε.Κ. σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά), όπου ρητά εξαιρεί τον τομέα υγειονομικής περίθαλψης, θεωρώντας την υγεία οιωνεί κοινωνικό αγαθό που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας.
Συγκεκριμένα και επί λέξει αναφέρει ότι: «(22) Η εξαίρεση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να καλύπτει τις ιατρικές και φαρμακευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται από επαγγελματίες του τομέα της υγείας σε ασθενείς για την αξιολόγηση, διατήρηση ή αποκατάσταση της υγείας τους, όταν η άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων επιφυλάσσεται αποκλειστικά σε νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα στο κράτος μέλος στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.
Αναφορικά με το Ελληνικό Σύνταγμα, σαφής και τεκμηριωμένη αναφορά επί του ζητήματος γίνεται στην πρόσφατη απόφαση της ολομέλειας του Σ.τ.Ε. 254/2008 και τις συναφείς αποφάσεις, από μια ισχυρή μειοψηφία, σχετικά με την εξυγίανση του ιδιωτικού τομέα της υγείας και ιδίως της αποτροπής της οικονομικής εκμετάλλευσης των ασθενών, των Ασφαλιστικών ταμείων και της αντιμετώπισης του φαινόμενου της «πλαστής ζήτησης» Υπηρεσιών Υγείας.
Στο σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα νομοθετικής παρέμβασης της επίσημης πολιτείας προς την κατεύθυνση θεσμοθέτησης περιορισμών προστασίας της Δημόσιας Υγείας, υπό την έννοια να μη καθίσταται αντικείμενο εμπορίας η παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Χαρακτηριστικά ομιλούν περί «κατακλυσμού» αναφερόμενοι στην υπερβολική αύξηση του αριθμού των διαγνωστικών κέντρων και για εικόνα αλυσίδας πολυκαταστημάτων.
Στην ίδια απόφαση, σχετικά με το ζήτημα που τίθεται από την πλευρά του Υ.Υ.Κ.Α. περί της δυνατότητας ή μη θεσμοθέτησης περιορισμών του «επιχειρείν» στο χώρο της υγείας, με σαφήνεια αναφέρεται ότι η θέσπιση περιορισμών στην προκείμενη περίπτωση, δεν αντίκειται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος περί προστασίας της οικονομικής ελευθερίας και πληροί την επιδίωξη του άρθρου 21 παράγραφος 3 του Συντάγματος που αναθέτει στο Κράτος τη μέριμνα για την υγεία των πολιτών.
Η αλήθεια των παραπάνω αποδεικνύεται σαφώς από τις πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες για το ίδιο θέμα σε άλλες χώρες της Ε.Ε., όπως η Ισπανία η οποία σε πρόσφατη νομοθετική της ρύθμιση (Ν. 2/2007) που αφορά στις επαγγελματικές εταιρείες επέβαλε τα 2/3 του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου ή τα 3/4 της εταιρικής περιουσίας και του αριθμού των εταίρων στις μη κεφαλαιουχικές εταιρείες θα πρέπει να ανήκουν σε επαγγελματίες εταίρους. Η διοίκηση δε των επαγγελματικών εταιριών θα πρέπει να αποτελείται κατά τα 4/5 από επαγγελματίες.
Για το επίμαχο σχέδιο Π.Δ. έχουν δοθεί αγώνες και γνωρίζει πολύ καλά την κοινή θέση των ιατρικών φορέων η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υ.Υ.Κ.Α.
Από της 27-02-2006 μέχρι σήμερα υπάρχει πλήθος εγγράφων του Ι.Σ.Α. επί του θέματος, κοινές παρεμβάσεις των Ιατρικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς, του Π.Ι.Σ., των κλαδικών οργάνων, συναντήσεις με τον κ. Υπουργό Υγείας και Δελτία Τύπου που ακολούθησαν αυτές, όπου δημόσια δεσμεύεται. Όλα τα στοιχεία αυτά είναι στη διάθεσή σας και αποδεικνύουν την αφερεγγυότητα του Υ.Υ.Κ.Α., αλλά και καταδεικνύουν την απαράδεκτη και αντιδημοκρατική τακτική που ακολουθεί.
Δυόμισι χρόνια τώρα, πέρα από ανέξοδες υποσχέσεις και μεγάλα λόγια, δεν έχουν δώσει λύσεις σε σχεδόν κανένα από τα αιτήματα και προβλήματα του ιατρικού κόσμου που τους έχουμε θέσει. Μας εμπαίζουν με υποσχέσεις και τα έχουν εγκαταλείψει στα αζήτητα, αρκεί επικοινωνιακά να πηγαίνει καλά το Υ.Υ.Κ.Α.
Αγνοούν επιδεικτικά και προκλητικά τις θέσεις των Ιατρικών Συλλόγων και του Π.Ι.Σ. και σε όσες νομοθετικές πρωτοβουλίες προχώρησαν και προχωρούν, δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να προωθούν σκανδαλωδώς τα επιχειρηματικά συμφέροντα και να συρρικνώνουν διαρκώς το ιατρικό επάγγελμα.
Για την ανεργία και την υποαπασχόληση που μαστίζει το χώρο, για τον ιατρικό πληθωρισμό, για τις ιατρικές αμοιβές, τα προβλήματα των νέων γιατρών και τόσα άλλα, καρφί δεν τους καίγεται και αυτί δεν ιδρώνει.
Για τις εξευτελιστικές αμοιβές των ιατρικών πράξεων που η απόφαση 671/2002 του Σ.τ.Ε. τους υποχρεώνει να τις ανακοστολογήσουν, κάνουν τα στραβά μάτια και τρία χρόνια τώρα εξυφαίνεται ένα κρυφτούλι ανάμεσα στα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ανακοστολογηθούν 100 ιατρικές πράξεις από τις χιλιάδες που εδώ και 17 χρόνια παραμένουν καθηλωμένες.
Και ερωτούμε την πολιτική ηγεσία του Υ.Υ.Κ.Α. γιατί στην περίπτωση των πρόσφατων αποφάσεων του Σ.τ.Ε. που αφορούν το Π.Δ. 84/2001, σπεύσανε ασμένως να τις αξιοποιήσουν λάθρα, πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι και την απόφαση του Σ.τ.Ε. 671/2002 την πηγαινοφέρνουν ανάμεσα στα τρία συναρμόδια Υπουργεία;
Γιατί στη μια περίπτωση σπεύδουν να συμμορφωθούν προς τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., όπως ισχυρίζονται και στην άλλη τις αγνοούν;
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η προσφιλής τακτική του Υ.Υ.Κ.Α. είναι η προώθηση Σχεδίων Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων προς επεξεργασία στο Σ.τ.Ε. χωρίς προηγούμενη έκφραση γνώμης των καθ'ύλην αρμόδιων ιατρικών φορέων πάνω στα τελικά κείμενα και παρά τις περί του αντιθέτου επίσημες δεσμεύσεις του κ.Υπουργού Υγείας.
Την ίδια τακτική του αιφνιδιασμού ακολούθησαν και στο Π.Δ. 198/2007 που αφορά στις ιδιωτικές κλινικές, το οποίο αρχικά απέσυραν από το Σ.τ.Ε. όταν οι ιατρικοί φορείς ανακάλυψαν να προωθείται εν κρυπτώ, χωρίς καν να ζητηθεί να εκφράσουν τις θέσεις τους, για να το δημοσιεύσουν στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 14-09-2007, δύο ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές, προς δόξαν του δημοκρατικού διαλόγου, των δημοκρατικών διαδικασιών, του εμπαιγμού και της απαξίωσης των ιατρικών φορέων, αλλά και προς επιβεβαίωση της συνέπειας της πολιτικής ηγεσίας του Υ.Υ.Κ.Α. απέναντι στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει εργολαβικώς υπέρ των επιχειρηματιών του χώρου της υγείας, όπως καταδεικνύουν οι πράξεις και οι ενέργειές της.
Η θέση του ιατρικού και οδοντιατρικού κόσμου της χώρας, πάνω στο επίμαχο Π.Δ. που προωθεί το Υ.Υ.Κ.Α. έγιναν γνωστές στο ευρύ κοινό μέσα από τα Δελτία Τύπου, τις διαμαρτυρίες των ιατρικών και οδοντιατρικών Συλλόγων και της ανοικτής επιστολής που απηύθυναν οι πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς προς τον κ.Υπουργό Υγείας και με επίκληση προς τον κ.Πρωθυπουργό να μην επιτρέψει η υγεία να καταστεί εμπόρευμα.
Πέραν μιας πρόσκλησης από τον Γεν.Γραμματέα του Υ.Υ.Κ.Α. προς τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26-8-08 παρουσία του Υφυπουργού κ.Γ.Παπαγεωργίου, καμία ουσιαστική ανταπόκριση δεν υπήρξε. Στη συνάντηση επαναλάβαμε για πολλοστή φορά τις θέσεις του ιατρικού κόσμου και απορρίψαμε τις διαδικασίες και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ. καλώντας τον κ.Υπουργό Υγείας να τιμήσει τις δεσμεύσεις του και άμεσα να μας απαντήσουν τι προτίθενται να πράξουν, πράγμα που μέχρι σήμερα που λαμβάνει χώρα η Συνέντευξη Τύπου, δεν έχει απαντηθεί.
Ο Ι.Σ.Α. με απόφαση του Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 28/8/08 αποφάσισε να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις και να κλιμακώσει τις αντιδράσεις του, απέναντι σε μια συνειδητή πολιτική απαξίωσης και εξόντωσης του Έλληνα γιατρού και απροκάλυπτης παράδοσης του ευαίσθητου χώρου της υγείας στα μεγάλα εξωϊατρικά επιχειρηματικά συμφέροντα.
Για τους Ιατρικούς Συλλόγους και την ιατρική κοινότητα το ζήτημα παραμένει ανοικτό και είναι καθαρά πολιτικό.
Οφείλει η κυβέρνηση να βρει τρόπο να προστατέψει τον ιδιωτικό τομέα της υγείας από την άλωση του από τα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Οφείλει η κυβέρνηση να θέσει ασφαλιστικές δικλείδες και να προστατέψει τη Δημόσια Υγεία, το Ε.Σ.Υ. τους Έλληνες πολίτες και τους Έλληνες γιατρούς.
Ο Ιατρικός κόσμος δεν είναι διατεθειμένος να μείνει με σταυρωμένα χέρια και να αποδεχθεί την υπογραφή από την Κυβέρνηση «της ληξιαρχικής πράξης επαγγελματικού θανάτου του Έλληνα γιατρού».
Πληροφορούμε την πολιτική ηγεσία του Υ.Υ.Κ.Α. ότι αν μέσα από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της επιφυλλάσει στους γιατρούς το ρόλο του κομπάρσου και όχι του πρωταγωνιστή στο χώρο της υγείας, οι Έλληνες γιατροί έχουν εντελώς αντίθετη θέση και δεν θα ανεχθούν περαιτέρω απαξίωσή τους.
Όπως έχουν δρομολογηθεί τα πράγματα και αν το Υ.Υ.Κ.Α. εμείνει στην αδιαλλαξία του, δεν απομένει τίποτα άλλο από το να μετονομάσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε Επιχειρηματικό Σύστημα Υγείας, για να γνωρίζουμε γιατί μιλάμε σ'αυτόν τον τόπο.
Σε κάθε περίπτωση καθιστούμε σαφές, ότι η περαιτέρω προώθηση του Σχεδίου Π.Δ. ερήμην μας, αποτελεί «αιτία πολέμου» για τον ιατρικό κόσμο της χώρας.
Τέλος, κάνουμε για μια φορά ακόμη έκκληση για παρέμβαση του κ. Πρωθυπουργού, με δεδομένη την ευαισθησία του σε ζητήματα του χώρου της υγείας, να επανεξεταστεί το όλο ζήτημα, διότι η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που παρουσιάζει η πλευρά του Υ.Υ.Κ.Α.