ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (01/09/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Το ΔΣ του ΙΣΑ εκφράζει την αντίθεσή του για τα νέα φορολογικά μέτρα με τα οποία θίγονται ιδιαίτερα δυσμενώς οι νέοι επιστήμονες με μικρό φορολογητέο εισόδημα, για τους οποίους καταργείται εφεξής το αφορολόγητο.
Η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή που βάλει κατά δικαίων και αδίκων είναι εξαιρετικά άστοχη. Δε μπορεί να τιμωρούνται όλοι συλλήβδην.
Ο ΙΣΑ καταδικάζει ευθέως τη φοροδιαφυγή. Πλην όμως, η έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών και οργάνωσης του κρατικού μηχανισμού δε μπορεί σε καμία περίπτωση να οδηγήσει στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Δεν μπορεί να καλούνται οι νέοι επιστήμονες- ελεύθεροι επαγγελματίες να είναι εκείνοι οι οποίοι θα καλύψουν την πλήρη αδυναμία του κράτους να πατάξει τη φοροδιαφυγή.
Το μέτρο αυτό θα οδηγήσει κυρίως τους νέους ιατρούς, οι οποίοι μαστίζονται από την ανεργία και την υποαπασχόληση αντιμετωπίζοντας επί δεκαετία και πλέον την άρνηση της πολιτείας να αυξήσει τις αμοιβές των ιατρών, σε μαρασμό. Άλλως, θα οδηγήσει συναδέλφους στην πρόωρη συνταξιοδότηση, όπως συνέβη και τα αλήστου μνήμης αντικειμενικά κριτήρια.
Πέραν όλων, ουδείς μπορεί να πιστέψει στην αποτελεσματικότητα αυτού του σκληρού και άδικου μέτρου που βεβαίως κανένα κίνητρο δεν παρέχει για την ειλικρινή φορολόγηση των πολιτών με βάση την φοροδοτική τους ικανότητα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤ. ΡΗΓΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ