«Όταν έχεις τη γνώση, έχεις τον κόσμο στα χέρια σου»
Με τρία ειδικά έντυπα η COSMOTE ενημερώνει το κοινό
για την ορθή χρήση του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας
(06/08/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Με την έκδοση του φυλλαδίου «Κινητή Τηλεφωνία και Γονείς» και τη διανομή του από ολόκληρο το εμπορικό της δίκτυο, η COSMOTE προχωράει σε συστηματική και υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού για την ορθή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Πρόκειται για ένα χρήσιμο εγχειρίδιο, γραμμένο σε απλή και κατανοητή γλώσσα που παρέχει την απαραίτητη «συμβουλευτική υποστήριξη» στους γονείς, ώστε να ενημερωθούν επαρκώς σχετικά με τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και την ορθή χρήση τους. Για τη σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση του κοινού, το εν λόγω φυλλάδιο διανέμεται σε συνδυασμό με ακόμη δύο έντυπα που έχει εκδώσει με τη χορηγία της COSMOTE, ο Ελληνικός Κόμβος Ασφαλούς Διαδικτύου www.saferinternet.gr. Συγκεκριμένα, τα «Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις» και «Το Αλφαβητάρι του Διαδικτύου», αποτελούν δύο εύχρηστους οδηγούς που δίνουν όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματα που εγείρει η αλματώδης εξέλιξη του σύγχρονου τρόπου επικοινωνίας, ενώ παράλληλα ερμηνεύουν τη σημερινή τεχνολογική γλώσσα. Επιπλέον, παρέχουν πρακτικές συμβουλές τόσο για την αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων όσο και για την ορθή χρήση των διαδραστικών Μέσων (διαδίκτυο, κινητό τηλέφωνο).
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη σειρά δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης της COSMOTE, που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της ορθής χρήσης των διαδραστικών μέσων. Η COSMOTE ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, θα συνεχίσει με συνέπεια την προσπάθειά της προς αυτή την κατεύθυνση, εμπλουτίζοντάς τη και με νέες δράσεις στο άμεσο μέλλον.

Επιπλέον πληροφορίες
Υπηρεσίες Γονικού Ελέγχου

Η COSMOTE, δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να ελέγξουν την πρόσβαση των παιδιών τους σε υπηρεσίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες, μέσω μιας σειράς εύχρηστών υπηρεσιών γονικού ελέγχου (parental control) που έχει αναπτύξει και παρέχει στους πελάτες της. Πιο συγκεκριμένα:
Στο i mode οι κατηγορίες α) Erotic και β) Chat & Date απευθύνονται μόνο σε ενήλικους χρήστες που αποδέχονται τους όρους χρήσης των υπηρεσιών αυτών. Σε κάθε περίπτωση οι γονείς έχουν την δυνατότητα να «κλειδώσουν» την πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό είτε μέσω της ίδιας της υπηρεσίας, επιλέγοντας την σχετική εντολή, είτε με ένα τηλεφώνημα στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο 1212 ή στο 1313.

Μέσω COSMOTE my view οι κατηγορίες Erotic και η υποκατηγορία Chat & Date απευθύνονται επίσης μόνο σε ενήλικους χρήστες που αποδέχονται τους όρους χρήσης των υπηρεσιών αυτών (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης ότι ο χρήστης είναι ενήλικας). Σε κάθε περίπτωση οι γονείς έχουν την δυνατότητα να φράξουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό με ένα τηλεφώνημα στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο 1212 ή στο 1313.
Σημείωση: η φραγή από την στιγμή που ενεργοποιείται, εφαρμόζεται ταυτόχρονα και στις 2 κατηγορίες (Erotic και Chat).

Eπίσης, οι γονείς, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να ελέγχουν τις κλήσεις των παιδιών τους προς τηλεφωνικούς αριθμούς προστιθέμενης αξίας. Συγκεκριμένα, η COSMOTE παρέχει δωρεάν στους συνδρομητές της, την υπηρεσία φραγής κλήσεων στις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας φωνής που παρέχονται μέσω κλήσης σε δεκαψήφιους της μορφής 901 και 909 (αποκλειστικά για ενήλικες). Ειδικότερα, ο συνδρομητής καλώντας το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών COSMOTE στο 1212, 1313 ή 1200 μπορεί να ζητήσει τη φραγή:
- Για όλα τα 901
- Για όλα τα 909
- Για όλα τα 901 & 909

Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να ζητήσουν την φραγή της υπηρεσίας Flirt SMS, η οποία απευθύνεται μόνο σε ενήλικες, καλώντας την εξυπηρέτηση πελατών στο 1212 ή 1313
Η εταιρία ανέπτυξε το σύστημα "Bad Words list", το οποίο εφαρμόζεται στην υπηρεσία Chat της COSMOTE μέσω WAP/SMS. Με το σύστημα αυτό αποκλείεται η δυνατότητα χρήσης ορισμένων ανάρμοστων λέξεων στο Chat Room, και η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση του Chat σε άτομα που παραβαίνουν βασικούς κανόνες καλής συμπεριφοράς.

Συνεργασία με τον Ελληνικό Κόμβο Ασφαλούς Διαδικτύου
Πιστή στη φιλοσοφία της να συνεργάζεται με έγκριτους Διεθνείς και Εθνικούς Οργανισμούς καθώς και να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες που εστιάζονται σε ζητήματα Κοινωνικής Υπευθυνότητας όπως και αυτά που αφορούν τη λειτουργία και χρήση της Κινητής Τηλεφωνίας, η COSMOTE στηρίζει το έργο του «Ελληνικού Κόμβου για την Ασφαλή χρήση του Διαδικτύου» www.saferinternet.gr, ως Χρυσός Χορηγός. Πρόκειται για μια συνεργασία που έχει σαν στόχο να ενδυναμώσει την συστηματική εκστρατεία ενημέρωσης του φορέα σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο Διαδίκτυο, όχι μόνο μέσω οικονομικής ενίσχυσης αλλά και μεταδίδοντας την εξειδικευμένη πληροφόρηση για θέματα ασφαλούς χρήσης των τεχνολογιών και του διαδικτύου στους πελάτες-συνδρομητές της εταιρίας.

Πρωτοβουλίες Αυτορρύθμισης
Σε συνεργασία με τις υπόλοιπες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, η COSMOTE συνέβαλε ενεργά στη διαμόρφωση ενός σχεδίου «Κοινού Κώδικα Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών». Στόχος αυτής της διαδικασίας αυτορρύθμισης του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας, είναι οι ανήλικοι χρήστες να απολαμβάνουν ένα κοινό επίπεδο προστασίας.
Συμμετείχε ενεργά στις διαβουλεύσεις, που διεξήχθησαν στις Βρυξέλλες, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την σύνταξη του Ευρωπαϊκού Μνημονίου σχετικά με την ασφαλέστερη χρήση του κινητού από παιδιά και εφήβους. Η COSMOTE ήταν η πρώτη ελληνική εταιρία που υπέγραψε το Μνημόνιο το Φεβρουάριο του 2007, ανάμεσα σε ακόμη 15 ευρωπαϊκές εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, και παρόχους περιεχομένου.