Θέση ΙΣΑ για τη συμμετοχή ιατρού στην τηλεοπτική εκπομπή «Extreme Makeover» (01/08/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Α., μετά από καταγγελίες μελών του και δημοσιεύματα σχετικά με την τηλεοπτική παραγωγή «Extreme Makeover», συζήτησε το θέμα στη συνεδρίαση της 17/07/2008. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και, όπως προβλέπεται από την Ιατρική Νομοθεσία, αποφάσισε ότι για τη συμμετοχή ιατρού-μέλους του στη συγκεκριμένη τηλεοπτική παραγωγή, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Σ.Α.
Η έγκριση αυτή, η οποία θα ανακαλείται σε κάθε περίπτωση παράβασης του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, εξυπακούεται ότι θα χορηγείται μετά από γνωστοποίηση του τρόπου και του είδους της συμμετοχής, εμφάνισης και εν γένει παρουσίας του αιτούντος ιατρού. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλασσόμενο παντός νομίμου άλλου δικαιώματός του, θα κινήσει την πειθαρχική διαδικασία για τα μέλη του εκείνα τα οποία θα συμμετέχουν είτε κατά παράβαση της απόφασης αυτής, ή των κανόνων της Ιατρικής Δεοντολογίας.