Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Επαγγελματική ΄Ενωση Ελλήνων Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων (25/07/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Μετά την παραίτηση του Προέδρου κ. Ν. Σταυριανέα, συνεκλήθη σε σώμα εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο
και αποφασίστηκε η νέα του σύνθεση, που ισχύει από 01/07/2008 έως 31/12/2009:

Πρόεδρος: Ασβέστη Αικατερίνη
Αντιπρόεδρος Μπάρκης Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας Λουκάτου Μαρία
Ειδ. Γραμματέας Παλάσκας Κωνσταντίνος
Ταμίας Κατσαντώνης Ιωάννης
Μέλη

Μπαλαμπάνος Παναγιώτης
Σταυριανέας Νικόλαος