Τα ποσοστά ανακύκλωσης του Χαλκού στην Ευρώπη υψηλότερα από της Ασίας και της Βόρειας Αμερικής (23/07/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Υπάρχει μόνο μια Γη και η Ευρώπη δεν διατίθεται να την σπαταλήσει

Οι τελευταίες μετρήσεις του Διεθνούς Κέντρου Ερευνών Χαλκού (ΔΚΕΧ ή ICSG) έδειξαν ότι η χρήση του χαλκού έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 1970. Σύμφωνα με αυτές τις μετρήσεις τα καλά νέα είναι: ότι και τα ποσοστά ανακύκλωσης του χαλκού και των προϊόντων του βρίσκονται σε άνοδο. Συγκεκριμένα, το 37% της παγκόσμιας χρήσης του χαλκού προέρχεται από ανακύκλωση. Αυτό το ποσοστό συμπεριλαμβάνει την ανακύκλωση προϊόντων που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους (δευτερογενής παραγωγή) και την ανακύκλωση προϊόντων προερχόμενων από υπολείμματα χαλκού κατά το στάδιο κατασκευής των προϊόντων του. Στην Ευρώπη, αυτό το ποσοστό είναι 42%.

Ανακύκλωση και εμπιστοσύνη στο κόκκινο μέταλλο
Πως συγκρίνεται η Ευρώπη με άλλες γειτονικές περιοχές;

Τα ποσοστά ανακύκλωσης χαλκού στην Ευρώπη είναι υψηλότερα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή στον κόσμο. Σε περιφερειακό επίπεδο, το 42% της χρήσης χαλκού στην Ευρώπη γίνεται μέσω της ανακύκλωσης. «Αυτό σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία χαλκού συμβάλλει με μοναδικό τρόπο στη βιώσιμη χρήση των πηγών» λέει ο John Schonenberger, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού (ECI). Στην Ασία, αυτό το ποσοστό αγγίζει το 38% στη Βόρεια Αμερική το 32% και στον υπόλοιπο κόσμο μόνο 16%.
Επιπλέον, η διαδικασία ανακύκλωσης χαλκού έχει σαν αποτέλεσμα μέχρι 85% εξοικονόμηση ενέργειας έναντι της αρχικής παραγωγής. Η Ευρώπη χρησιμοποίησε 6,8 εκατομμύρια τόνους το 2006, αντιπροσωπεύοντας το 30% της παγκόσμιας ζήτησης. Η κατά κεφαλή χρήση επεξεργασμένου χαλκού στην Ευρώπη, αυξήθηκε από 6kg που ήταν το 2000, στα 7kg το 2006.

Ποιες βιομηχανίες βασίζονται στο χαλκό;
Οι μεγαλύτεροι χρήστες του επεξεργασμένου χαλκού είναι ο τομέας της ενέργειας και η οικοδομική βιομηχανία. Στην Ευρώπη, η χρήση του αναλύεται ως εξής:
-Ηλεκτρισμός και Ενέργεια 58% (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών καλωδίων και των καλωδίων στην οικοδόμηση)
-Κτήριο και Οικοδόμηση 26% (συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και των σωλήνων)
-Εφαρμοσμένη μηχανική 10% (βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα, έπιπλα και κατασκευή νομισμάτων)
-Μεταφορές 5%
-Άλλα 1%

Ανυπαρξία Χαλκού = Ανυπαρξία Καινοτομίας
Ο χαλκός είναι αναπόσπαστο κομμάτι των αμέτρητων καινοτόμων εφαρμογών, από τις τεχνολογίες ενημέρωσης και επικοινωνιών μέχρι την υγειονομική περίθαλψη, την ενέργεια και τις μεταφορές. Μερικά παραδείγματα:

- Υγειονομική περίθαλψη
Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτό το διάστημα, δοκιμές στα γερμανικά και βρετανικά νοσοκομεία, για να επιβεβαιώσουν κατά πόσο η εγκατάσταση χαλκού σε επιφάνειες όπως πόμολα, καροτσάκια, βρύσες λουτρών και βοηθητικές ράγες, θα αδρανοποιήσει μικρόβια όπως το νοσοκομειακό βακτήριο MRSA -Methicillin-Resistant Staphylococcus Αureus (Χρυσίζων σταφυλόκοκκος) και άλλες μολύνσεις επίκτητες σε νοσοκομεία, όπως το Clostidrium difficile που παρατηρείται ήδη στα εργαστήρια.

Η Σύγχρονη Ηλιακή Τεχνολογία στηρίζεται στις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του χαλκού
Σχεδόν το 60% των απορροφητικών επιφανειών των ηλιακών συσσωρευτών αποτελείται από λεπτά φύλλα χαλκού, με περίπου 0.2mm πάχος. Ο χαλκός χρησιμοποιείται επίσης σε γραμμές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, μεταλλάκτες θερμότητας, αντλίες, ηλεκτρικά καλώδια και σε διακόπτες λειτουργίας.

Τεχνολογία Κινητών Τηλεφώνων
Περίπου το 14% του βάρους ενός κινητού τηλεφώνου αποτελείται από χαλκό, και εάν συμπεριληφθεί το βάρος της μπαταρίας και το καλώδιο φορτιστή, τότε φτάνει στο 19%. Το 2006, πουλήθηκαν[1] περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο κινητά τηλέφωνα, που αυτό σημαίνει χρήση 20.000 τόνων χαλκού.

Μεταφορές
Το VelaroR, Siemens's ICE 3 (Inter-City Express 3), το γρηγορότερο εμπορικό εξπρές τραίνο στον κόσμο ταξιδεύει με ταχύτητα που φτάνει τα 330-350 χλμ/ώρα. Λειτουργώντας από την αρχή του χρόνου, καλύπτει την διαδρομή Βαρκελώνη - Μαδρίτη σε μια ώρα. Βασικός παράγοντας στην εντυπωσιακή απόδοσή του, είναι το γεγονός ότι ο χαλκός είναι σημαντικό στοιχείο στην καινοτόμο τεχνολογία του και στα κυκλώματα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών του συστημάτων.

Προτερήματα του χαλκού
- Είναι ένα διαχρονικό υλικό 100% ανακυκλώσιμο
- Η ανακύκλωση του χαλκού περιορίζει την εξάντληση των φυσικών πηγών
- Η ανακύκλωση του χαλκού μειώνει την κατανάλωση ενέργειας
- Η ανακύκλωση του χαλκού μειώνει την παραγωγή απορριμμάτων
- Είναι από τα λίγα υλικά που μετά την ανακύκλωσή του διατηρεί αμετάβλητες τις χημικές και φυσικές του ιδιότητες
- Είναι εξαιρετικά ανθεκτικός

ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ
Λ. Μεσογείων 2 - 4, Κτίριο Γ, 115 27 Αθήνα Τηλ.: (210) 686 1590 Fax: (210) 686 1589
e-mail: info@copper.org.gr www.copper.org.gr

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ) είναι μέλος του European Copper Institute (E.C.I.) που πρωταρχικό σκοπό έχει το σχεδιασμό, το συντονισμό και τη διαχείριση των πόρων για την προώθηση του χαλκού στις Ευρωπαϊκές αγορές.
Επίσης, ανήκει στο Διεθνές Δίκτυο 24 Κέντρων Χαλκού το οποίο χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται από τον παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό οργανισμό International Copper Association (I.C.A.), ο οποίος ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια με σκοπό την προώθηση της χρήσης του χαλκού. Οι δραστηριότητες του I.C.A. υλοποιούνται από περιφερειακά κέντρα χαλκού στην Ευρώπη, τη Βόρεια και Λατινική Αμερική και την Ασία. Σκοπός του Ε.Ι.Α.Χ. είναι η υλοποίηση ενός δυναμικού ολοκληρωμένου προγράμματος που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η ενημέρωση αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, σπουδαστών και τεχνικών εταιριών, η εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη, η επιστημονική καθοδήγηση πάνω σε θέματα που αφορούν στο χαλκό και στα κράματά του, καθώς και η ενθάρρυνση νέων ιδεών για τις εφαρμογές αυτού του μετάλλου.

Πηγές
1. Strategy Analytics