Η Ελλάδα 12ο μέλος του Ευρωπαϊκού συλλόγου ακοοπροθετιστών (23/07/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Κατά την Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ακοοπροθετιστών που πραγματοποιήθηκε στην Ζυρίχη την 17η Μαΐου 2008, ο Σύλλογος Ακοοπροθετιστών Ελλάδος έγινε δεκτός με απόλυτη πλειοψηφία ως το δωδέκατο τακτικό μέλος του. Η απόφαση αυτή που είναι πολύ σημαντική σηματοδοτεί και επιταχύνει τις προσπάθειες για την θεσμοθέτηση του επαγγέλματος του ακοοπροθετιστή και στην Ελλάδα, καθότι δυστυχώς είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν υφίσταται η κατοχύρωση του. Δεν υπάρχουν επίσης όροι και προϋποθέσεις για την λειτουργία των κέντρων εφαρμογών ακουστικών βαρηκοΐας καθώς και η νομοθεσία δημιουργίας σχολής για την εκπαίδευση των νέων ακοοπροθετιστών.
Ο Σύλλογος Ακοοπροθετιστών Ελλάδος ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα αριθμεί 130 και πλέον μέλη επαγγελματίες κλάδου υγείας σε όλη την Ελλάδα.
Συνολικά απασχολούνται περισσότερα από 800 άτομα στον χώρο αυτό ενώ τα κέντρα εφαρμογών και τα καταστήματα πώλησης είναι πανελλαδικά 200. Aπό τον κλάδο αυτό της Ελληνικής κοινωνίας συντηρούνται περισσότερες από 1.000 οικογένειες.
Η βαρηκοΐα θεωρείται παγκοσμίως η 3η σε συχνότητα χρόνια πάθηση και τα βαρήκοα άτομα κάθε ηλικίας ανέρχονται σήμερα στο 10% του πληθυσμού, δηλαδή στα 600.000.000. Στην Ευρώπη τα βαρήκοα άτομα ανέρχονται σε 71.000.000 εκ των οποίων 1.000.000 είναι παιδιά και στην Ελλάδα 1.000.000 εκ των οποίων 80.000 είναι παιδιά.
Σκοπός του Συλλόγου είναι να διασφαλίζει πάντοτε την σωστή εφαρμογή των ακουστικών βαρηκοΐας με την ταυτόχρονη υψηλή παροχή υπηρεσιών που απαιτείται. Η εφαρμογή των ακουστικών γίνεται σε ειδικά κέντρα εφαρμογών μετά από όλες τις απαραίτητες ΩΡΛ εξετάσεις.
Ο ειδικός Ακοοπροθετιστής, εφαρμόζει το κατάλληλο κατά περίπτωση ακουστικό βαρηκοΐας παρακολουθεί την σωστή λειτουργία τους και βοηθά με αυτό τον τρόπο τα βαρήκοα άτομα να αποκτήσουν την απαραίτητη επικοινωνιακή τους δυνατότητα ώστε να γίνουν αυτόνομα και ενεργά μέλη της κοινωνίας μας.
Τα Ακουστικά Βαρηκοΐας αποτελούν ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης της βαρηκοΐας και έτσι αντιμετωπίζονται σήμερα μεγάλα και δύσκολα προβλήματα ακοής με άριστα αποτελέσματα. Οι πωλήσεις των ακουστικών παγκοσμίως αυξάνονται συνεχώς, και το 2007 ξεπέρασαν τα 8.000.000, αποτέλεσμα της υψηλής τεχνολογίας και απόδοσής τους, της καλύτερης αισθητικής με το μικρότερο και διακριτικό μέγεθος που οφείλονται στην ψηφιακής τους τεχνολογίας, και της συνεχώς μεγαλύτερης αποδοχή τους από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ευρωπαϊκή έρευνα έδειξε ότι η αντιμετώπιση της βαρηκοΐας με ακουστικά είναι η πλέον οικονομική λύση και με τα μεγαλύτερα οφέλη, τόσο για τον βαρήκοο όσο και για την κοινωνία και το κράτος. Η διάθεση των ακουστικών στην χώρα μας δεν γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες και τις προδιαγραφές που ισχύουν στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες ενώ επίσης διατίθενται ακουστικά αγνώστου προελεύσεως και αμφιβόλου κατασκευής που η χρήση τους μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των βαρήκοων ατόμων.
Δυστυχώς πολλά βαρήκοα άτομα πέφτουν θύματα αυτής της κατάστασης, που ενισχύεται έμμεσα και από το γεγονός της μικρής συμμετοχής των περισσότερων ασφαλιστικών ταμείων.
Ο Σύλλογος μας συνεχώς ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για τους μεγάλους κινδύνους του λανθασμένου και παραπλανητικού τρόπου διάθεσης των ακουστικών βαρηκοΐας. Η εφαρμογή τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας διότι άπτεται της υγείας των βαρήκοων πολιτών με άμεσες κοινωνικές προεκτάσεις. Κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου αποφασίστηκε να επιταχυνθούν όλες οι επαφές και οι απαραίτητες ενέργειες με τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και Παιδείας, με την συνδρομή και των μελών του Ευρωπαϊκού Συλλόγου, ώστε να επιτευχθεί η θεσμοθέτηση του επαγγέλματος του Ακοοπροθετιστή στην Ελλάδα το ταχύτερο δυνατό.

Με εκτίμηση
Δημήτρης Χρυσικός. MSc
Ηλεκτρονικός Βιοιατρικής Τεχνολογίας
Πρόεδρος Δ.Σ.
Σύλλογος Ακοοπροθετιστών Ελλάδος