Προηγμένα συστήματα RIS PACS διαχείρισης απεικονιστικών εξετάσεων με αρχειοθέτηση, επεξεργασία και διακίνηση διαγνωστικών εικόνων για Νοσοκομεία & Διαγνωστικά Κέντρα (14/07/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Η εταιρία Παπαποστόλου, η οποία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας για την Ελλάδα των συστημάτων διαχείρισης απεικονιστικών εξετάσεων με αρχειοθέτηση, επεξεργασία και διακίνηση διαγνωστικών εικόνων (RIS/PACS) της εταιρίας Evorad (www.evorad.com), ανακοινώνει την πρώτη μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση, 2 Servers & 9 πλήρεις διαγνωστικοί σταθμοί, στο Διαγνωστικό Κέντρο Ιατρόπολις - Μαγνητική Τομογραφία Α.Ε.
Η τεχνολογία των συστημάτων Evorad RIS-PACS προσφέρει την ιδανικότερη λύση για αρχειοθέτηση και ταχύτερη δυνατή διακίνηση μέσω Internet, διαγνωστικών εικόνων με σκοπό την δεύτερη γνώμη, την τηλε-διάγνωση αλλά και την διασύνδεση αλυσίδων διαγνωστικών κέντρων και κλινικών. Βασισμένο στην τελευταία γενιά λογισμικού παρέχει προηγμένα εργαλεία για την επεξεργασία των εικόνων ακόμη και μέσω Internet, ενώ υλοποιούν τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας DICOM και HL7 ενώ ακολουθούν σε θέματα ασφαλείας δεδομένων τις οδηγίες της HIPAA.
Το Evorad RIS-PACS διαθέτει user interface στα Ελληνικά και μπορεί να συνδεθεί με όλα σχεδόν τα πληροφοριακά συστήματα ασθενών της ελληνικής αγοράς, ώστε να παρακολουθεί και να αυτοματοποιεί τον πλήρες κύκλο μιας απεικονιστικής εξέτασης από το παραπεμπτικό, την παράδοση της γνωμάτευσης έως και την τιμολόγηση για κάθε εξεταζόμενο. Το Evorad RIS-PACS προσφέρει και περιβάλλον ανάπτυξης νέων τεχνικών επεξεργασίας εικόνων, καθώς και επιπλέον εργαλεία για ερευνητικούς σκοπούς, τα οποία χρησιμοποιούνται καθημερινά στο "'Αττικό" Νοσοκομείο, στο Πανεπιστημιακό Nοσοκομείο της Κρήτης και στον " Ευαγγελισμό". Τέλος, η εταιρεία Παπαποστόλου διαπραγματεύεται την εγκατάσταση και λειτουργία εντός του 2008 πολλών ακόμη τέτοιων συστημάτων σε μεγάλα Διαγνωστικά κέντρα και Νοσοκομεία της Ελλάδας, αλλά και της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.