Διακρίσεις για το Rasilez (Αλισκιρένη) (11/06/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Το Rasilez® (αλισκιρένη), ως καινοτόμος θεραπεία για την υπέρταση, απέσπασε δύο ιδιαίτερα σημαντικές διακρίσεις:
- «Καλύτερο Νέο Φάρμακο για το 2007» από το κορυφαίο, έγκυρο φαρμακευτικό περιοδικό MedAdNews.
- Είναι η δεύτερη διάκριση για το Rasilez, καθώς είχε κερδίσει το «Χρυσό Βραβείο Καινοτόμων Τεχνολογιών» της εφημερίδας Wall Street Journal.

Το Rasilez, η πρώτη σημαντική καινοτομία στο χώρο της υπέρτασης μετά από μια δεκαετία και πλέον, βραβεύτηκε για δεύτερη φορά καθώς διακρίθηκε πρόσφατα από το κορυφαίο και έγκυρο φαρμακευτικό περιοδικό MedAdNews ως το «Καλύτερο Νέο Φάρμακο για το 2007». Η καινοτομία και η σημαντικότητα του Rasilez είχαν ήδη επιβεβαιωθεί και από την πρώτη βράβευση του σκευάσματος από την εφημερίδα The Wall Street Journal, καθώς διακρίθηκε ανάμεσα σε 800 συμμετοχές σε 12 κατηγορίες και απέσπασε το «Χρυσό Βραβείο Καινοτόμων Τεχνολογιών 2007». Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν αναγνώριση της σημαντικής έρευνας και των πόρων που απαιτήθηκαν για την ανάπτυξη του Rasilez, του πρώτου αναστολέα ρενίνης, καθώς και του ότι το Rasilez αποτελεί μια καινοτόμο θεραπεία που προσφέρει στους ιατρούς και τους ασθενείς μια εντελώς νέα δυνατότητα για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.
Το Rasilez, ως αναστολέας της ρενίνης, αποτελεί τον πρώτο εκπρόσωπο μιας νέας κατηγορίας αντιϋπερτασικών σκευασμάτων. Έχει ένα μοναδικό τρόπο δράσης, αναστέλλοντας άμεσα τη ρενίνη, ένα ένζυμο που ενεργοποιεί μια διαδικασία που οδηγεί σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Το Rasilez έχει επιδείξει σημαντική μείωση της αρτηριακής πίεσης όταν χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία1,2 ή σε συνδυασμό με άλλα αντιϋπερτασικά σκευάσματα[1,3,4,5].
Η φαρμακευτική εταιρεία Novartis υποδέχεται με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τις συνεχείς διακρίσεις του Rasilez. Στις μέρες μας, η υπέρταση καθώς και οι συνέπειές της αποτελούν την υπ' αριθμόν ένα αιτία θανάτου στον κόσμο και η ανάγκη για νέες θεραπείες είναι επιτακτική. Περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο - ένας στους τέσσερις ενήλικες - πάσχουν από υπέρταση[6], ενώ σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, 7,6 εκατομμύρια πρόωροι θάνατοι οφείλονται στην υψηλή αρτηριακή πίεση[7]. Το Rasilez εγκρίθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Αύγουστο του 2007 για τη θεραπεία της υπέρτασης ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με άλλα αντιϋπερτασικά φάρμακα, με βάση τα δεδομένα από περισσότερους από 7.800 ασθενείς που συμμετείχαν σε 44 κλινικές δοκιμές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2007 με την εμπορική ονομασία Tekturna. Το Rasilez αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την εταιρία Speedel.

Αποποίηση
Η τυχόν δημοσίευση / δημοσιοποίηση των πληροφοριών που σας κοινοποιούνται δια της παρούσας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως περί διαφήμισης / προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και των σχετικών κανονισμών, οδηγιών και εγκυκλίων του ΕΟΦ, καθώς και οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής, δικαστικής ή διοικητικής αρχής. Η Novartis ουδεμία ευθύνη φέρει για κάθε τυχόν επεξεργασία και με οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση / δημοσιοποίηση οποιωνδήποτε στοιχείων, πληροφοριών, δεδομένων κ.λπ., η οποία βασίζεται ή πηγάζει από τις κοινοποιηθείσες σε εσάς πληροφορίες και η οποία τυχόν λάβει χώρα κατά παράβαση της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας, εγκυκλίων ΕΟΦ, κανονισμών, οδηγιών κ.λπ. οποιασδήποτε νομοθετικής, διοικητικής, δικαστικής και τυχόν άλλης αρχής.

Η Novartis
Η Novartis AG στο χώρο της Υγείας παρέχει λύσεις στις αναφυόμενες ανάγκες των ασθενών και των κοινωνιών. Επικεντρωμένη αποκλειστικά σε αναπτυσσόμενους τομείς της Υγείας, η Novartis διαθέτει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο που καλύπτει άριστα αυτές τις ανάγκες: καινοτόμα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, οικονομικώς συμφέροντα γενόσημα φάρμακα,
εμβόλια και διαγνωστικά, καθώς και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Η Novartis είναι η μόνη εταιρεία που κατέχει ηγετικές θέσεις σε αυτούς τους τομείς. Το 2007, επενδύθηκαν περίπου 6,4 δις δολάρια σε δραστηριότητες Έρευνας και Aνάπτυξης. Με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας, οι εταιρείες του Ομίλου Novartis απασχολούν περίπου 98.000 εργαζομένους και δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 140 χώρες του κόσμου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.novartis.com.
Στην Ελλάδα, η Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε. έχει κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες στα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα και στα μη-συνταγογραφούμενα φάρμακα. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής, ενώ λειτουργούν γραφεία στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα και την Καβάλα, όπου συνολικά απασχολούνται 470 εργαζόμενοι.

Βιβλιογραφία
1. Uresin Y, Taylor A, Kilo C, Tschope D, Santonastaso M, Ibram G, Fang H, Satlin A. Aliskiren, a novel renin inhibitor, has greater BP lowering than ramipril and additional BP lowering when combined with ramipril in patients with diabetes and hypertension. Poster presented at 16th Scientific Meeting of European Society of Hypertension 2006.
2. Philipp T, Schmieder RE et al. Aliskiren-based therapy provides long term renin suppression in patients with hypertension in a 52 week comparator trial with hydrochlorothiazide-based therapy. Poster presented at American Society of Hypertension 22nd Scientific Meeting & Exposition 2007.
3. Munger MA, Drummond W, Essop ER, et al. Aliskiren as add-on to amlodipine provides significant additional blood pressure lowering without increased oedema associated with doubling the amlodipine dose. Poster presented at World Congress of Cardiology 2006.
4. Gradman A, Kolloch RE, Myers M, et al. Aliskiren in combination with hydrochlorothiazide is effective and well tolerated during long-term treatment of hypertension. Poster presented at American Society of Hypertension 22nd Scientific Meeting & Exposition 2007.
5. Oparil S, Yarows SA, Patel S, Fang H, Zhang J, Satlin A. Efficacy and safety of combined use of aliskiren and valsartan in patients with hypertension: a randomised, double-blind trial. Lancet 2007; 370: 221-29.
6. Kearney et al. Global burden of hypertension: analysis of worldwide data. Lancet 2005; 365: 217-223.
7. Lawes et al. Global burden of blood-pressure-related disease, 2001. The Lancet. 2008; 371: 1513-18.