<<< Προηγούμενη σελίδα

Πανελλήνια
Ωτορινολαρυγγολογία

Xειρουργική Kεφαλής και Tραχήλου

Tεύχος 32 -Aπρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2008

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / TABLE OF CONTENTS

 


:: Editorial

:: EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ / SCIENTIFIC ARTICLE
- Όγκοι παρωτίδας -Δεκαπενταετής ανασκόπηση των περιστατικών
της ΩΡΛ Κλινικής του Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου»

Μ. Κυνηγού, Μ. Τσαμοπούλου, Θ. Κουτσιμανή, Χ. Γουτσίκας, Σ. Μουσάλλαμ, Α. Αηδόνης
Ω.Ρ.Λ. Κλινική, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

- Parotid tumors - Α fifteen year retrospective study of the cases treated
in the otorhinolaryngology department of "G. Papanikolaou" General Hospital

Kynigou M, Tsamopoulou M, Koutsimani Th, Goutsikas Ch, Mousallam S, Aidonis A.
ΕΝΤ Department, General Hospital 'G. Papanikolaou', Exohi, Thessaloniki.

- Λειτουργία και αποτελέσματα του ιατρείου όσφρησης και γεύσης
Εμπειρία ενός έτους

Ι. Κωνσταντινίδης, Α. Πρίντζα, Β. Νικολαίδης, Γ. Κεκές
Β' Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική, Γ.Ν. «Γ. Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

- Κακόηθες μελάνωμα ρινικής θαλάμης
Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας

[1]Μ. Κυνηγού, 1Ε. Γκινάρης, [1]Ι. Αηδόνης, 1Ν. Μπάτζιος, [1]Θ. Νακόπουλος, [2]Α. Μπούτης
[1]Ω.Ρ.Λ. Κλινική Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
[2]Γ' Χημειοθεραπευτική Κλινική, «Θεαγένειο» Α.Ν.Θ.

- Διάγνωση γευστικών διαταραχών με ηλεκτρική και χημική γευσιομετρία, μετά από αμυγδαλεκτομή
Αναφορά περιστατικού

Π. Παυλίδης, Β. Νικολαΐδης, Γ. Κεκές
Β' Πανεπιστημιακή ΩΡΛ κλινική, Α.Π.Θ., Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

- Μονήρης τραχηλική λεμφαδενίτιδα
ως κλινική εκδήλωση εντοπισμένης μορφής της νόσου του Castleman

Κ. Μάρκου, Α. Αντωνιάδης, Ι. Γκουντάκος,
Η. Καρασμάνης, Β. Νικολαΐδης, Α. Νικολάου, Β. Βιτάλ
Α΄ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

- Απόστημα μετωπιαίας χώρας και απόστημα οφθαλμικού κόγχου
ως επιπλοκή μετωπιαίας κολπίτιδας και ηθμοειδίτιδας

Ε. Παναγιωτάκη[1], Γ. Φραγκιαδάκης[1], Γ. Λαγουδινάκης[1],
Α. Βρδουνιώτης[1], Ε. Γαλανάκης[2], Γ. Βελεγράκης[1]
[1]ΩΡΛ Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου
[2]Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου

:: Παρουσίαση των νέων προϊόντων της Siemens - Στάμου

:: Διεθνές Ετήσιο Συνέδριο του ομίλου william demant holding στην Αθήνα

:: Διδακτορική διατριβή / Extended abstract of PhD dissertation (no english abstract available)
- «Μελέτη του Αγγειακού Ενδοθηλιακού Αυξητικού Παράγοντα -
VEGF - σε προχωρημένο καρκίνο από πλακώδες επιθήλιο
της κεφαλής και του τραχήλου»

Νικόλαος-Εμμανουήλ Κ. Αγγουριδάκης
Ειδικευόμενος, Α' ΩΡΛ Κλινική Α.Π.Θ.

:: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ / REVIEW OF INTERESTING ARTICLES FROM ENT JOURNAL (no english abstract available)

:: Συνέδρια / Courses & Conferences