<<< Προηγούμενη σελίδα

Πανελλήνια
Ωτορινολαρυγγολογία

Xειρουργική Kεφαλής και Tραχήλου

Tεύχος 30 - Oκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2007

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 


:: Editorial

Η αποκατάσταση των σχιστιών του χείλους
ΕΜΜ. ΚΟΥΔΟΥΜΝΑΚΗΣ
Αν. Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής, Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"

Αλλεργική ρινίτιδα και βρογχικό άσθμα
Ξεχωριστές παθήσεις ή διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας νοσολογικής οντότητας;

Α. ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ, ΑΙΚ. ΣΑΜΑΡΑ, Α. ΚΑΠΡΑΝΑ,
ΕΜΜ. ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ, Κ. ΜΠΟΥΡΟΛΙΑΣ, ΕΜΜ. ΧΕΛΙΔΟΝΗΣ, Ν. ΣΙΑΦΑΚΑΣ, Γ. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ

ΩΡΛ και Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Νέα ψηφιακή τεχνολογία DAC (Digital Audio Chemistry)
στα ακουστικά βαρηκοϊας από την PureTone Αγγλίας

Νεότερα δεδομένα για την Υποτροπιάζουσα Αναπνευστική Θηλωμάτωση (ΥΑΘ)
1η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την ΥΑΘ Παρίσι 23-24 Φεβρουαρίου 2007

Α. ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ, Ν. ΧΑΤΖΑΚΗΣ, Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ,
Γ. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ, Ε. ΧΕΛΙΔΟΝΗΣ
ΩΡΛ Κλινική, Πανεπιστη΅ιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου Κρήτης

8η Ακαδημία SIEMENS-ΣΤΑΜΟΥ 2008

Συνέδρια