<<< Προηγούμενη σελίδα

Πανελλήνια
Ωτορινολαρυγγολογία

Xειρουργική Kεφαλής και Tραχήλου

Tεύχος 28 - Aπρίλιος - Μάϊος -Ιούνιος 2008

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 


:: Editorial

:: Ατροφική ρινίτιδα ή όζαινα: απόψεις και προσέγγιση
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων


;; Ωτοακουστικές εκπομπές προϊόντων ακουστικής παραμόρφωσης (DPOAE)
Ιδιότητες και κλινικές εφαρμογές

Δ. ΨΗΦΙΔΗΣ[1], Β. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ[2], Α. ΨΗΦΙΔΗΣ[1]
[1]A' Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική ΑΠΘ, [2]Β' Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική ΑΠΘ

:: Η διαγνωστική αξία της βιντεο-στροβοσκόπησης στην παθολογία του λάρυγγα
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

:: Ηθικά διλήμματα στην κοχλιακή εμφύτευση
Γ. ΚΥΡΙΑΦΙΝΗΣ[1], Σ. ΑΗΔΟΝΑ[2], Δ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ3, Β. ΒΙΤΑΛ[1]
[1]Ιατρός ΩΡΛ,[ 2]Λογοπαθολόγος - εκπαιδευτικός,[ 3]Λογοθεραπευτής - ειδικός παιδαγωγός
Κέντρο Κοχλιακών Εμφυτεύσεων Α΄ Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής, Γ.Π.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκης

:: Ακουστικό νευρίνωμα (Α' Μέρος)
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΜΟΔΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΜΟΔΙΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΑΜΙΔΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Ωτοριν/κή Κλινική Νοσοκομείου «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος»

:: Το σεμινάριο της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας στη Λάρισα
A. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Επίκουρος Kαθηγητής, Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη

:: Eπιστολές

:: 14ο: Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας χειρουργικής κεφαλής και τραχήλου