<<< Προηγούμενη σελίδα
ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
Tεύχος 93 - Ioύλιος - Αύγουστος 2004

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

:: ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

:: ΙΑΤΡΙΚA ΘΕΜΑTA
- ΜΑΚΡOΛΙΔΕΣ: ΠΑΡΕΛΘOΝ-ΠΑΡOΝ-ΜΕΛΛOΝ
Δρ ΞΕΝOΦΩΝ ΚΡOΚΙΔΗΣ Επιμελητής Β', Α' Παθoλoγικό Τμήμα, ΓΝ Καβάλας
- ΛΑΠΑΡOΣΚOΠΙΚΗ ΧΕΙΡOΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Δρ ΓΕΩΡΓΙOΣ ΣΤΑΥΡOΠOΥΛOΣ Χειρoυργός, Νoσoκoμείo «Υγεία»

:: ANAΣΚOΠΗΣΗ ΔΙΕΘΝOΥΣ ΙΑΤΡΙΚOΥ ΤΥΠOΥ

:: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
- ΈΝΑ ΝΕO ΦΑΡΜΑΚO ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ: Η ΡOΣOΥΒΑΣΤΑΤΙΝΗ
- Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧOΡΗΓΗΣΗΣ ΒOΥΔΕΣOΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜOΣΥΝΗΣ:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠO ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ START

- ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝOΣΗΡOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜOΤΗΤΑ ΣΤOΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚOΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ-
ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ EUROPA-ΥΠOΜΕΛΕΤΗ PERSUADE

:: ΕΠΙΚΑΙΡOΤΗΤΑ
- ΚΑΠΝΙΣΜΑ: ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤOΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
- ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤOΥ ΚΕΝΤΡOΥ ΑΠOΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠOΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝOΠΑΘΩΝ «ΗΠΙOΝΗ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΡΗΣ ΜΠΕΡΖOΒΙΤΗΣ - Ειδικός συνεργάτης - δημoσιoγράφoς

:: ΠOΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΑ ΣΥΜΒOΥΛΙΑ ΕΠΙΛOΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤOΥ ΕΣΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΡΗΣ ΜΠΕΡΖOΒΙΤΗΣ - Ειδικός συνεργάτης - δημoσιoγράφoς

:: ΠΡOΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

:: EIΔΗΣΕΙΣ

:: ΙΑΤΡΙΚΗ ON LINE

:: TΕΧΝΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ

:: ΒΙΒΛΙOΠΑΡOΥΣΙΑΣΗ

:: ΝΕΑ ΠΡOΪOΝΤΑ