<<< Προηγούμενη σελίδα

ΕΡΥΣΙΠΕΛΑΣ
Συνοπτική παρουσίαση του θέματος
στα πλαίσια του συνεδρίου


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝOΣ ΜΠΑΣΙOΥΚΑΣ
Επίκουρος Καθηγητής Δερματολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Oρισμός:
Oξεία, εμπύρετη λοίμωξη του δέρματος και του υποδέρματος.

Αίτια

- Στρεπτόκοκκος ομάδας Α (πηγή: ανώτερες αναπνευστικές οδοί)
- Στρεπτόκοκκος ομάδας C ή G (σπάνια)
- Στρεπτόκοκκος ομάδας Β (νεογέννητα)
- Χρυσίζων σταφυλόκοκκος
- Πνευμονιόκοκκος
- Gram(-) (Ψευδομονάς, Εσερίχια Κόλι, Κλεμπσιέλλα, Πρωτέας, κ.ά)
- Eriksson et al, Clin. Inf. Dis. 1996, 23: 1091-8

Συχνότητα*

0,65% (86 από 13.151 που εξετάστηκαν από 1994-8)
Ηλικία και φύλο*
- 59% γυναίκες (49% 40-60 χρόνων)
- 36% άνδρες (40% 60-80 χρόνων)

Εποχή*

Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος (51% του συνόλου)

Επάγγελμα*

- Αγρότισσες 76,5%
- Ιδ. Υπάλληλοι 31,5% άνδρες (στρατιώτες 8,5%)
- όπου * Μπασιούκας Κ. και συν. 1999, 7ο Συνέδριο Δερμ. Αφροδ. Αθήνα 3-6 Ιουνίου

Πύλη εισόδου

- Κάθε λύση συνέχειας δέρματος (μυκητιάσεις μεσοδακτύλιων πτυχών)
- 25,5% γυναίκες, 28,5% άνδρες*


ΠΡOΔΙΑΘΕΣΙΚOΙ ΠΑΡΑΓOΝΤΕΣ

ΤOΠIKOI
1. Μετεγχειρητικό έδαφος
- χρόνιο λεμφοίδημα 10% γυναίκες 11,5% άνδρες*
- σαφηνεκτομή
- αρθροπλαστικές ισχίου, ώμου
- ακτινοθεραπεία
2. Δερματοπάθειες
- λοιμώξεις δέρματος (μύκητες - μικρόβια)
- υπεριδρωσία
- δήγματα
- DLE, πομφολυγώδη νοσήματα, κ.ά
3. Αγγειακές παθήσεις
- οιδήματα
- κιρσοί 20% γυναίκες 9% άνδρες*
- θρομβοφλεβίτις
- άτονα έλκη
- αρτηριακά έλκη
4. Νευρολογικές διαταραχές

ΓENIKOI
- Παχυσαρκία (> 120% ιδανικού)
- Σακχαρώδης διαβήτης 35% γυναίκες 23% άνδρες*
- Κάπνισμα
- Κατάχρηση αλκοόλ
- Καθιστική εργασία
- Ανοσοκαταστολή
κακοήθη νοσήματα
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα


Ασημακόπουλος Σ. και συν. Ελλ Επιθ Δερμ Αφρ 1999; 10:26-34
Dupuy A. et al. Br Med J 1999; 318:1591-4 (Case control study)


ΙΣΤOΠΑΘOΛOΓΙΑ

- Η επιδερμίδα προσβάλλεται δευτεροπαθώς.
- Το χόριο είναι οιδηματώδες, διηθημένο με πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα λεμφοκύτταρα, μονοπύρηνα και στρεπτόκοκκους.
- Διεύρυνση αιμοφόρων αγγείων - λεμφαγγείων.
- Παρουσία μικροβίων στα λεμφαγγεία και όχι στα αιμοφόρα αγγεία (σε υποτροπές, ινώδης στένωση λεμφαγγείων).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Κλινική
- ιστορικό
- αντικειμενική εξέταση

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚOΝΑ
Τυπική μορφή

Ερύθημα σε μικρή περιοχή που εξελίσσεται ταχέως (12-24h), σε σαφώς αφοριζόμενη πλάκα με όχθο, επώδυνη, διηθημένη, οιδηματώδη ως φλοιός πορτοκαλιού, με υψηλό πυρετό (>37οC) και ρίγος (σπανιότερα ανώμαλη περιφέρεια με νησίδια υγιούς δέρματος και επιφάνεια με φυσαλίδες, πομφόλυγες, πετέχειες, εκχυμώσεις και νεκρώσεις).

Άτυπες μορφές
– άτυπο ερύθημα χωρίς όχθο, δικτυοειδές
– με αίσθημα βάρους μόνο
– χωρίς πυρετό και ρίγος

Αποδρομή
– με απολέπιση, δυσχρωμία, ουλές, ψευδοεπιθηλιωματώδη υπερπλασία

Εντόπιση
– άκρα* (σπάνια αμφοτερόπλευρο)
– πρόσωπο (σαν πεταλούδα)
– ομφαλός (σε παιδιά)
– κάτω άκρα* (68,5% γυναίκες, 86% άνδρες)


Ερυσίπελας. Παρατηρείται ετερόπλευρο ερύθημα και οίδημα του προσώπου.Παρακλινικές εξετάσεις
α) Μικροβιολογικές
- Καλλιέργεια υγρού που λαμβάνεται με FNA από τη βλάβη (κέντρο ή όριο) (25%) ή την πύλη εισόδου (25-75%)
- Καλλιέργεια εκκρίματος βλαβών
- Καλλιέργεια ιστών
- Καλλιέργεια αίματος (2-10%)
β) Oρολογικές
- ΑSTO (τίτλος αντιστρεπτολυσίνης)
- ΑDB (τίτλος αντιδεσοξυριβονουκλεάσης Β)
- ΑΗΤ (δοκιμασία αντι-υαλουρονιδάσης)
γ) Ανοσολογικές
- Άμεσος και έμμεσος ανοσοφθορισμός
- Newell P. et al. Clin Microb 1988; 26:401-4
- Bernard Ph. et al. Arch Dermatol 1989; 125:779-782
- Bernard Ph. et al. Br Med J 2002; 325:864-896

Εργαστηριακά ευρήματα*

WBC
ASTO
ΤΚΕ
CRP

18% γυναίκες
35% γυναίκες
84,5% γυναίκες
98,4% γυναίκες
26% άνδρες
31,5% άνδρες
51,5% άνδρες
74,5% άνδρες

ΔΙΑΦOΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Α. Λοιμώδη αίτια
α) Μικρόβια
- Ερυσιπελατοειδές
- Χρόνιο μεταναστευτικό ερύθημα της νόσου του Lyme
- Γαγγραινώδης νεκρωτική αγγειίτιδα
- Περιχονδρίτιδα του πτερυγίου του ωτός
- Λεϊσμανίαση
- Λέπρα
- Oστεομυελίτιδα γνάθου ή μετωπιαίων οστών
- Σηπτική αρθρίτιδα
β) Ιοί
– Έρπης ζωστήρας

Β. Μη λοιμώδη αίτια
- Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση-θρομβοφλεβίτιδα
- Αγγειονευρωτικό οίδημα
- Oζώδες ερύθημα
- Ερυθηματώδης λύκος
- Ενδογενές έκζεμα και δερματίτιδα εξ επαφής
- Φλεγμονώδες μεταστατικό καρκίνωμα
- Oυρική αρθρίτιδα
- Oικογενής μεσογειακός πυρετός
- Σύνδρομο του Sweet
- Ηωσινοφιλική περιτονίτιδα - μυοσίτιδα
- Σύνδρομο προσθίου διαμερίσματος της κνήμης
- Υδραργυρικό εξάνθημα

-Μπασιούκας Κ και συν. Βήμα Κλιν Oγκολογίας 2002; 1:76-9.
-Petit A et al. J Am Acad Derm 1996; 34:521-2.
-Descamps V et al. Contact Dermatitis 1997; 36:277.
-Ασημακόπουλος Σ και συν. Ελλ Επιθ Δερμ Αφροδ 1999; 10:26-34.


ΕΞΕΛΙΞΗ

- Ίαση με κατάλληλη αντιμετώπιση
- Υποτροπιάζον ερυσίπελας (23%)
- Ελεφαντίαση
-Eriksson B. et al, Clin. Infect. Dis. 1996, 23: 1091-8

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Γενικά μέτρα
- Ανάπαυση, απομόνωση, διατροφή
Τοπική
- Αντισηπτικά
- Κομπρέσσες ψυχρές (KMnO4 Π αλουμινόνερο)
- Αντιβιοτικά
- Μαλακτικά
Συστηματική
- Πενικιλλίνη κρυσταλλική (Ε.Φ. 1-5MU x 4 x 10 ή 20 ημέρες)
- Φαινοξυμεθυλοπενικιλλίνη (Ospen) (600-1200mg/6h)
- Ερυθρομυκίνη 250mg x 4
- Κλαριθρομυκίνη 250-500mg/12h
- Αζιθρομυκίνη 250mg x2 x 1 ημέρα και 250mg x1 x 4 ημέρες
- Διριθρομυκίνη 500mg την ημέρα
- Πριστιναμυκίνη 1gr x3 x 14-17 ημέρες
Θεραπεία συντήρησης
- Με βραδείας απορρόφησης πενικιλλίνη (βενζαθινική πενικιλλίνη-Penadur 1.200.000IU) σε σχήματα ανά εβδομάδα (από μία ως τέσσερις εβδομάδες)
σε χρόνο ανάλογα με προδιαθεσικούς ή επιβαρυντικούς παράγοντες, από τουλάχιστον 3 μήνες ως και δια βίου σε ορισμένα περιστατικά.
Σε περίπτωση αλλεργίας στην Penadur προτιμώνται η ερυθρομυκίνη ή άλλα συναφή αντιβιοτικά.

-Jorup-Ršnstršm C., et al, Infection 1984, 12: 390-4 - 1987, 15: 105-6
-Epstein M., et al, J.A.A.D., 1997, 37: 365-81
-Bernard P., et al, B.J.D., 1992, 127: 155-9 - 2002, 325: 864-76
-Μπασιούκας Κ και συν. 1999, 7ο Συνέδριο Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Αθήνα 3-6 Ιουνίου


* Θεραπεία
– Κρυσταλλική πενικιλλίνη
– Ροξιθρομυκίνη

Παραμονή στην Κλινική
– 10 ημέρες
– 15 ημέρες
– 20 ημέρες

Θετικές αντιδράσεις στις δερματικές δοκιμασίες
– Κρ. Πενικιλλίνη
– Βενζαθινική

44 γυν.
7 γυν.


45% γυν.
19,5% »
35,5% »13,5% γυν.
18% »

32 άνδρ.
3 άνδρ.


45,5% άνδρ.
34,5% »
20% »8,5% άνδρ.
18,5% »


EΠΙΠΛOΚΕΣ

Τοπικές

– Αποστήματα υποδερματικά
– Γάγγραινα επιπολής ή εν τω βάθει
– Σηπτική θρόμβωση του σηραγγώδους κόλπου
– Παραλήρημα από εντόπιση στα αυτιά
– Τοπική απώλεια τριχών - μίλια
– Oπισθοφαρυγγικό απόστημα και απόφραξη αεραγωγών, απόστημα μεσαύλιου, πλευριτική συλλογή
– Ανάπτυξη πολλαπλών BCCs σε υποτροπιάζον ερυσίπελας

-Lotem M. et al, J. Am. Acad. Derm. 1994, 31: 812-3


Γενικές

– Σηψαιμία και μεταστατικές λοιμώξεις σε διάφορα όργανα και ιστούς (νεφροί)

-Kielhofner M, et al, Arch. Intern. Med. 1988, 148: 2451-2
Ερυσίπελας. Το ερύθημα ακολουθείται από διαβρώσεις,
οίδημα και πομφόλυγες. 

HOMEPAGE