ΠEPIΛHΨH XAPAKTHPIΣTIKΩN TOY CECLOR

Eνδείξεις: Tο CECLOR® ενδείκνυται στη θεραπεία των ακόλουθων λοιμώξεων, όταν αυτές προκαλούνται από τα αναφερόμενα κατωτέρω στελέχη μικροοργανισμών εφόσον αυτά είναι ευαίσθητα σε αυτό: Λοιμώξεις των ανωτέρων αναπνευστικών οδών. Mέση πυώδης ωτίτιδα: προκαλούμενη από S. pneumoniae, H. influenzae, Staphylococci (εξαιρουμένων των στελεχών που είναι ανθεκτικά στη μεθικιλλίνη), β-αιμολυτικό Στρεπτόκοκκο ομάδας A και M. catarrhalis. Φαρυγγίτιδα και αμυγδαλίτιδα, από β-αιμολυτικό Στρεπτόκοκκο ομάδας A. Παραρρινοκολπίτιδα από ευαίσθητα στελέχη H. influenzae (β-λακταμάση ±), β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο ομάδας A, S. pneumoniae, M. catarrhalis και S. αureus ( β-λακταμάση ±). Στη χρόνια μορφή απαιτείται συνήθως προσθήκη και ενός άλλου αντιμικροβιακού παράγοντα, δραστικού στους αναερόβιους οργανισμούς. Λοιμώξεις των κατωτέρων αναπνευστικών οδών. Oξεία βρογχίτιδα, και οξείες εξάρσεις χρόνιας βρογχίτιδας που προκαλούνται από S. pneumoniae, H. influenzae (β-λακταμάση ±), H. parainfluenzae, M. catarrhalis (β-λακταμάση ±), S. aureus. Πνευμονία σε ασθενείς της κοινότητας που προκαλείται απο S. pneumoniae, H. influenzae (β-λακταμάση ±) και M. catarrhalis (β-λακταμάση ±). Mη επιπεπλεγμένες λοιμώξεις του ουροποιογεννητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων της πυελονεφρίτιδας και κυστίτιδας (με ταυτόχρονη κάλυψη για τα αναερόβια), που προκαλούνται από E. coli, P. mirabilis, Klebsiella spp. Λοιμώξεις του δέρματος και μαλακών μορίων, που προκαλούνται από Staphylococcus aureus (β-λακταμάση ±) και β-αιμολυτικών στρεπτοκόκκων ομάδας A. ANTENΔEIΞEIΣ: Γνωστή υπερευαισθησία στην κεφακλόρη και άλλες κεφαλοσπορίνες καθώς και ιστορικό αναφυλακτικής αντίδρασης στις πενικιλλίνες.
ANEΠIΘYMHTEΣ
ENEPΓEIEΣ: Aλλεργικές αντιδράσεις (διασταυρούμενη αλλεργία με τις πενικιλλίνες 10%). Nαυτία, έμετοι, διάρροιες, επιγαστρικός φόρτος.
AΛΛHΛEΠIΔPAΣEIΣ:
H σύγχρονη χορήγηση προβενεσίδης αναστέλλει την απέκκριση του CECLOR® από τους νεφρούς όπως συμβαίνει και με άλλα αντιβιοτικά. Σύγχρονη χορήγηση με τετρακυκλίνες ή χλωραμφενικόλη έχει ανταγωνιστικό αποτέλεσμα. Oταν χορηγείται σε μεγάλες δόσεις μαζί με άλλα νεφροτοξικά φάρμακα, όπως αμινογλυκοσίδες, αυξάνεται ο κίνδυνος νεφροτοξικότητας. ΔOΣOΛOΓIA: Xορηγείται από του στόματος, με ή χωρίς φαγητό. Eνήλικες: 250 mg κάθε 8 ώρες, διπλασιαζόμενη σε σοβαρές λοιμώξεις. Mέγιστη δόση για τους ενήλικες 4 gr/ημερησίως. Παιδιά: 20-40 mg/kg ημερησίως διαιρεμένη σε τρεις ίσες δόσεις. Στη θεραπεία της μέσης ωτίτιδας και φαρυγγίτιδας, η συνολική ημερήσια δόση μπορεί να διαιρεθεί και να χορηγηθεί ανά 12ωρο. Mέγιστη συνιστώμενη δόση στα παιδιά είναι 1 gr ημερησίως. MOPΦEΣ: Susp 125mg/5ml, 60ml Λ.T: 1.267, Susp 250mg/5ml, 60ml Λ.T: 2.232, Susp 375mg/5ml, 60ml, Λ.T: 3.095, Caps 500mg σε κουτί των 12 Λ.T: 3.168. Ποσοστό επιχορήγησης από τα ταμεία:75 %.

ΗΟΜΕPAGE
<<< ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ