<<< Προηγούμενη σελίδα

Τα νέα της Ελληνικής Εταιρείας
Δερματoχειρoυργικής

 

 

Στις 19 Ιουνίου 2004 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Divani Caravel» στην Αθήνα η εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν:
- εγγραφή νέων μελών,
- πεπραγμένα διετίας 2003-4,
- οικονομικός απολογισμός.

Eγγραφή νέων μελών
Ένδεκα νέα μέλη έκαναν την εγγραφή τους την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Είναι οι: Ανδρεοπούλου Χριστίνα, Δημητροπούλου Κωνσταντίνα, Εξαδακτύλου Δέσποινα, Καραγιάννη Ιωάννα, Καραλέξης Απόστολος, Κουρής Εμμανουήλ, Μαραγκάκη Άννα, Μπιζάνη Άννα, Παπαθανάση Κωνσταντίνα, Σταματόπουλος Σταύρος, και Φρίγκα Βασιλική. Τους καλωσορίζουμε και τους ευχόμαστε ενεργό συμμετοχή.

Πεπραγμένα διετίας 2003-4
Για την επίτευξη των σκοπών και στόχων του καταστατικού μας, τη διετία που πέρασε πραγματοποιήσαμε συνοπτικά εννέα συνολικά συνεδριάσεις του ΔΣ, δύο τακτικές γενικές συνελεύσεις, μία έκτακτη και μία τροποποιητική του καταστατικού.

Μετεκπαιδευτικό έργο
Πραγματοποιήθηκαν τρία διήμερα μετεκπαιδευτικά σεμινάρια με θεωρητικό και πρακτικό μέρος με θέματα: «Δερματοσκόπηση» 19-20 Απριλίου 2003, «Δερματική φλεβολογία κάτω άκρων» 1-2 Νοεμβρίου 2003, «Κρυοθεραπεία - κρυοχειρουργική» 26-27 Απριλίου 2004. Και στα τρία ανωτέρω σεμινάρια, το πρακτικό μέρος έγινε στο θεραπευτήριο «Υγεία» στην Αθήνα.
Στις 26 Ιουνίου 2004 πραγματοποιήθηκε ένα μονοήμερο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Τα laser στη Δερματολογία» σε συνεργασία με τη δερματολογική κλινική του πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, με θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Παρά το γεγονός ότι διοργανώθηκε μακριά από την πρωτεύουσα, είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, 120 συναδέλφοι εκ των οποίων οι 50 συμμετείχαν και στο πρακτικό μέρος το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Η συνεργασία της εταιρείας με τη διευθύντρια της κλινικής Α. Ρουσσάκη ήταν πολύ εποικοδομητική κι αποτελεσματική. Περισσότεροι από 25 ασθενείς θεραπεύθηκαν με διάφορα συστήματα laser σε 5 διαφορετικές αίθουσες, κατάλληλα εξοπλισμένες. Oι εγκαταστάσεις των χειρουργείων χρησιμοποιήθηκαν για επεμβατικές θεραπείες.
Στα πλαίσια του 8ου Πανελλήνιου Δερματολογικού Συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη διοργανώθηκαν: Προσυνεδριακό πρακτικό μετεκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Δερματικά εμφυτεύματα & ενέσεις B. Toxin» στις 25 Ιουνίου 2003, γεύματα εργασίας, ελεύθερες ανακοινώσεις και στρογγυλό τραπέζι με θέματα δερματοχειρουργικής.
Η εταιρεία συμμετείχε σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Θεραπείες αντιγήρανσης» στο φαρμακευτικό συνέδριο το Μάρτιο 2004, στο ξενοδοχείο Χίλτον στην Αθήνα.
Η παρουσία των μελών μας στο διεθνή χώρο ήταν έντονη με ομιλητές, ανακοινώσεις και συμμετοχές σε επιστημονικές εκδηλώσεις όπως της Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αισθητικής και Κοσμητικής Δερματολογίας (ESCAD) Cosmoderm III στην Κωνσταντινούπολη, 9-11 Ιουνίου 2003, το 12ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV), 15-18 Oκτωβρίου 2003 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας και στο 25o Συνέδριο της Διεθνoύς Εταιρείας Δερματοχειρουργικής (ISDS), 18-20 Σεπτεμβρίου 2003 στο Βερολίνο της Γερμανίας.

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις
Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις που θα πρέπει να δώσουμε έντονα το παρόν είναι:
- 7-9 Oκτωβρίου 2004: 25ο Συνέδριο της ISDS στη Βαρκελώνη, http://www.isds2004.com/
- 17-21 Noεμβρίου 2004: 13ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV), Φλωρεντία, Ιταλία, προσυνεδριακή συνεδρία της ESCAD.
- 6 Νοεμβρίου 2004: μετεκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Αντιμετώπιση επειγόντων συμβαμάτων κατά τις δερματοχειρουργικές πράξεις» με ομιλητές ειδικούς εντατικολόγους.

Ιστοσελίδα της Εταιρείας
Η ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι γεγονός με τη διεύθυνση: www.hsds.gr. Αποτελείται από δύο μέρη:
α) Ενημερωτικό υλικό κοινού και β) Υλικό μόνο για τα μέλη. Επιδίωξή μας είναι η συνεχής ενημέρωση των σελίδων με σκοπό την: 1) ενημέρωση των ιατρών και του κοινού και 2) επιστημονική υποστήριξη των τακτικών μελών μας. Αυτό θα επιτυγχάνεται με την ύπαρξη Password και κωδικού αριθμού του τακτικού μέλους ώστε να έχει πρόσβαση σε διεθνή βιβλιογραφία. Με επιστολή θα σταλεί ο κωδικός του κάθε τακτικού μέλους.

Πρώτες εντυπώσεις της νέας έκδοσης
Το πρώτο τεύχος της «Ελληνικής Δερματοχειρουργικής» είχε πολύ θετική απήχηση και στόχος μας είναι να βελτιωθεί. Η συνεχώς επιτυχής παρουσία του εξαρτάται από τη δική σας ενεργό συμμετοχή. Καταχώρηση του περιοδικού γίνεται και στις ιστοσελίδες της εταιρείας.


 


 

HOMEPAGE