Πρωτοποριακή ραδιοανοσοθεραπευτική προσέγγιση
Aνακοινώσεις στο 15° Πανελλήνιο Aιματολογικό Συνέδριο

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Το πρώτο ραδιοσεσημασμένο μονοκλωνικό αντίσωμα για τη θεραπεία των ενήλικων ασθενών με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λεμφοζιδιακό μη-Hodgkin λέμφωμα (κακοήθης νόσος-καρκίνος), κυκλοφόρησε παγκοσμίως. Πρόκειται για το Zevalin το οποίο αποτελεί μια ισχυρή θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς που είναι ανθεκτικοί στις υπάρχουσες θεραπείες και πάσχουν από τη νόσο αυτή.
Aυτά ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια επιστημονικού δορυφορικού συμποσίου που διοργανώθηκε στα πλαίσια του 15ου Πανελληνίου Aιματολογικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Aθήνα.

Tο Zevalin® έχει μοναδικά πλεονεκτήματα:
- Συνδυάζει την εξειδικευμένη ισχύ ενός μονοκλωνικού αντισώματος με μια θεραπευτική δόση του ραδιοϊσοτόπου Yttrium-90, για να εκριζώσει με ακρίβεια τα καρκινικά κύτταρα. Συνολικά ποσοστά ανταπόκρισης, 80% σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό μη Hodgkin λέμφωμα (υψηλή αποτελεσματικότητα).
- Χορήγηση της θεραπείας χωρίς νοσηλεία (δύο μόνο επισκέψεις σε διάστημα 8 ημερών).
- Απλές προφυλάξεις ακτινοπροστασίας (πολύ "φιλικό" ραδιοϊσότοπο, τόσο για το προσωπικό του νοσοκομείου όσο και για τον ασθενή που μπορεί αμέσως να επιστρέψει στους φυσιολογικούς ρυθμούς της ζωής του).
- Τα ανεπιθύμητα συμβάματα είναι κυρίως αιματολογικά και αναστρέψιμα (υψηλή ασφάλεια).
Tα κλασικά φάρμακα χημειοθεραπείας δεν κάνουν διάκριση μεταξύ των καρκινικών και των φυσιολογικών κυττάρων και είναι τοξικά απέναντι σε οποιοδήποτε κύτταρο που αυξάνεται ή διαιρείται. Λόγω αυτής της σχετικής έλλειψης εξειδίκευσης, η χημειοθεραπεία συνδέεται συχνά με διάφορες συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως καταστολή του μυελού των οστών (μειωμένος αριθμός κυττάρων του αίματος), ναυτία, έμετο, διάρροια, ανορεξία, κόπωση και τριχόπτωση.

Σχετικά με τη νόσο "υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λεμφοζιδιακό non-Hodgkin λέμφωμα"
Το NHL είναι μια κακοήθης νόσος, η οποία είναι ευαίσθητη στην ακτινοβολία, καθιστώντας έτσι τη ραδιοανοσοθεραπεία μια ισχυρή θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς με τη νόσο αυτή. Η ραδιοανοσοθεραπεία (RIT) συνδυάζει την εκλεκτική ικανότητα ενός μονοκλωνικού αντισώματος να στοχεύει με ακρίβεια και την ισχυρή πηγή ακτινοβολίας, όπως ένα ραδιοϊσότοπο, ώστε να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα που είναι ευαίσθητα στην ακτινοβολία. Oι διάφορες μορφές ραδιοανοσοθεραπείας χρησιμοποιούν ένα μονοκλωνικό αντίσωμα για να στοχεύσουν σε ένα ειδικό αντιγόνο που βρίσκεται στην επιφάνεια ενός καρκινικού κυττάρου. Το αντίσωμα δεσμεύεται μόνο σε εκείνα τα κύτταρα που εκφράζουν το συγκεκριμένο αντιγόνο, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τα υγιή όργανα και προκαλώντας λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Η ραδιοανοσοθεραπεία απελευθερώνει μία μειωμένη, αλλά συνεχή δόση ακτινοβολίας διάρκειας αρκετών ημερών και αυτό συμβαίνει διότι το ραδιοϊσότοπο παραμένει ενεργό στο σώμα έως ότου διασπαστεί.

Κλινικές μελέτες σχετικά με το Zevalin®
Κλινικές μελέτες με το Zevalin® επιβεβαίωσαν υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης και μεγάλη διάρκεια αυτής σε υποτροπιάζον ή ανθιστάμενο λεμφοζιδιακό μη Hodgkin λέμφωμα (NHL) ή μη Hodgkin λέμφωμα (NHL) εξ εξαλλαγμένων CD20+ Β κυττάρων.
Σε μία μελέτη φάσης ΙΙ, στην οποία αξιολογήθηκαν ασθενείς με λεμφοζιδιακό NHL, οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν καθόλου ή ανταποκρίθηκαν ανεπαρκώς σε θεραπεία με rituximab, η θεραπευτική αγωγή με Zevalin® έδειξε ανταπόκριση στο 74% των ασθενών (σύμφωνα με τα κριτήρια του IWRC).
Mία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη φάσης ΙΙΙ με 143 αθενείς συνέκρινε το ραδιοανοσοθεραπευτικό σχήμα με Zevalin®, με τη μονοθεραπεία με rituximab, σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθιστάμενο στη θεραπεία με rituximab, χαμηλού βαθμού ή λεμφοζιδιακό μη Hodgkin λέμφωμα (NHL) ή NHL εξ εξαλλαγμένων Β κυττάρων. Το πρωτεύον σημείο αξιολόγησης ήταν ο προσδιορισμός του ποσοστού ολικής ανταπόκρισης (ORR) (τυποποιημένου παράγοντα μέτρησης της συρρίκνωσης του όγκου). Στο 30% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Zevalin® επιτεύχθηκε πλήρης ανταπόκριση, που σημαίνει εξαφάνιση οποιασδήποτε ένδειξης της νόσου, έναντι ποσοστού 16% των ασθενών που έλαβαν rituximab (p=0.04). Το ποσοστό ολικής ανταπόκρισης που επιτεύχθηκε σε ασθενείς της ομάδας του Zevalin® ήταν σημαντικά υψηλότερο από εκείνη της ομάδας του rituximab (80% για το Zevalin® έναντι 56% για το rituximab, p=0.002).
Τα αποτελέσματα από τη μακρόχρονη παρακολούθηση των ασθενών που ανταποκρίθηκαν και οι οποίοι είχαν λάβει μέρος σε τρεις κλινικές μελέτες, έδειξαν ότι η θεραπευτική αγωγή με το Zevalin® επάγει τη διαρκή πλήρη ανταπόκριση (την εξαφάνιση της νόσου) σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθιστάμενο μη Hodgkin λέμφωμα εκ Β κυττάρων. Η μέση διάρκεια της πλήρους ανταπόκρισης ήταν περίπου 2 χρόνια. O χρόνος ανταπόκρισης ορισμένων ασθενών έφτασε και τα 6 χρόνια.
Η Schering AG Γερμανίας ερευνά τη χρήση του Zevalin® στη θεραπεία της επιθετικής μορφής του μη Hodgkin λεμφώματος (όπως το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα) καθώς και τη χρήση του ως θεραπεία σταθεροποίησης σε λεμφοζιδιακό μη Hodgkin λέμφωμα σε πρώιμα στάδια της νόσου.
ΗΟΜΕPAGE