Η στηθοσκόπηση στην ψηφιακή εποχή
Ένα νέο ηλεκτρονικό στηθοσκόπιο κυκλοφόρησε στην ελληνική αγορά η 3Μ.

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Το νέο ηλεκτρονικό στηθοσκόπιο 3Μ Littmann, μοντέλο 4000, είναι σαν ένα ηλεκτρονικό γραφείο που επιτρέπει στον επαγγελματία να ακούει και να επικοινωνεί τη διάγνωση βασισμένη όχι μόνο στον ήχο αλλά σε πολλά περισσότερα στοιχεία.
Με το νέο λογισμικό ανάλυσης ήχου 3Μ Littmann, αυξάνει την ποιότητα διάγνωσης με τη λεπτομερή ανάλυση των ήχων της καρδιάς, διευκολύνει την εκπαίδευση και δίνει τη δυνατότητα για συμβουλή εξ΄αποστάσεως, ενώ διασφαλίζει το απόρρητο του ασθενούς και επιτρέπει ιστορική αναδρομή και σύγκριση στοιχείων.
Δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης καρδιογραφήματος ή σπεκτογραφήματος στην οθόνη με εστίαση σε χρόνο και εύρος ενώ επιτρέπει την ταυτόχρονη ακρόαση.
Το τεχνολογικά προηγμένο στηθοσκόπιο Littmann 4000 προσφέρει ενίσχυση ήχου μέχρι δεκαοχτώ φορές μεγαλύτερη από το καλύτερο συμβατικό στηθοσκόπιο Littmann. Η ανώτερη ακουστική συνδυάζεται με την ψηφιακή επεξεργασία σημάτων που προσφέρει τις δυνατότητες καταγραφής, αποθήκευσης και ακρόασης. Ακόμα, οι ήχοι μπορούν να αποθηκευθούν σε έναν IBM-συμβατό υπολογιστή, να μοιραστούν ή να ανακτηθούν για την περαιτέρω ανάλυση.


 

 

ΗΟΜΕPAGE