Νέα αγωγή για την οστεοπόρωση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο
σπονδυλικών και ισχιακών καταγμάτων σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

IOF - WCO, Rio de Janeiro, Μάιος 2004
<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Νέα αποτελέσματα, που παρουσιάστηκαν στις 16 Μαΐου στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Οστεοπόρωση (WCO) του IOF, δείχνουν ότι μία νέα αγωγή της κατά της οστεοπόρωσης, το Protelos® (strontium ranelate) διαθέτει σήμερα σημαντικό όγκο κλινικών δεδομένων, τα οποία την καθιερώνουν ως αποτελεσματική αγωγή πρώτης επιλογής για τη μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση.
Το Protelos® είναι ο πρώτος παράγοντας με φυσιολογική δράση στο μεταβολισμό των οστών:
- Aυξάνει τη σύνθεση οστού: αυξάνει την αντιγραφή και μετεξέλιξη των προ-οστεοβλαστών σε οστεοβλάστες, προκαλώντας αύξηση της σύνθεσης της θεμέλιας ουσίας των οστών.
- Mειώνει την οστική απορρόφηση: μειώνει τη διαφοροποίηση των προ-οστεοκλαστών σε οστεοκλάστες και την οστική απορρόφηση που προκαλούν οι οστεοκλάστες [1,2].
Αυτός ο φυσιολογικός τρόπος δράσης έχει επιβεβαιωθεί σε μελέτες φάσης ΙΙΙ, όπου έχουν αποδειχτεί σημαντικές αυξήσεις των βιοχημικών δεικτών σύνθεσης οστού (αλκαλική φωσφατάση των οστών) και σημαντική μείωση των βιοχημικών δεικτών οστικής απορρόφησης (CTX του ορού)[3].
Επιπλέον, η φυσιολογική δράση του Protelos® προκαλεί φυσιολογική μεταλλοποίηση των οστών, χωρίς να μεταβάλλεται η κρυσταλλική δομή των μεταλλικών στοιχείων των οστών[4]. Τέλος, το νέο οστό που δημιουργείται με το Protelos® είναι ισχυρότερο[2].
Αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο New England Journal of Medicine αποδεικνύουν ότι το Protelos® παρέχει πρώιμη και σταθερή αποτελεσματικότητα κατά των σπονδυλικών καταγμάτων, στη μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση[3]. Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με προϋπάρχοντα σπονδυλικά κατάγματα, ο κίνδυνος νέων σπονδυλικών καταγμάτων μειώθηκε κατά 49% (P<0.001), μετά από 1 μόνο χρόνο και κατά 41% (P<0.001) σε διάστημα 3 ετών. Το Protelos® μείωσε επίσης στο μισό τα κλινικά σπονδυλικά κατάγματα, τα πλέον επώδυνα για τους ασθενείς, μετά από 1 χρόνο και η αποτελεσματικότητα αυτή συνεχίστηκε μακροχρόνια.
Νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Οστεοπόρωση αποδεικνύουν ότι το Protelos® μειώνει τον κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της νόσου. Επιπλέον της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητάς του σε γυναίκες με προϋπάρχοντα οστεοπορωτικά σπονδυλικά κατάγματα, το Protelos® μειώνει τον κίνδυνο καταγμάτων κατά 48% (P<0.001) και στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες χωρίς προϋπάρχοντα σπονδυλικά κατάγματα[5]. Τα υπάρχοντα δεδομένα που δείχνουν ότι το Protelos® μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μη σπονδυλικών καταγμάτων ενισχύθηκαν με νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον καθηγητή Jean-Yves Reginster (πανεπιστήμιο Λιέγης, Βέλγιο) και δείχνουν ότι το Protelos® μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο ισχιακών καταγμάτων, το πλέον επιβαρυντικό είδος καταγμάτων, κατά 36% (p=0,046) σε ασθενείς υψηλού κινδύνου[6]. Σημαντικά είναι τα αποτελέσματα του Protelos® και σε γυναίκες με οστεοπενία. Το Protelos® μειώνει τον κίνδυνο σπονδυλικών καταγμάτων κατά 59% (P=0,038) μέσα σε 3 χρόνια σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οσφυϊκή οστεοπενία χωρίς προϋπάρχον κύριο οστεοπορωτικό κάταγμα[7].
Στις κλινικές δοκιμές το Protelos® αναφέρεται ως καλά ανεκτό, ιδιαίτερα στο επίπεδο του ανώτερου γαστρεντερικού συστήματος[3]. Έτσι μπορεί να λαμβάνεται χωρίς ειδικούς περιορισμούς σε αντίθεση με πολλές υπάρχουσες αγωγές.
Η πληθώρα των στοιχείων περί αποτελεσματικότητας, που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, μαζί με το προφίλ ανοχής του, καθιερώνουν το Protelos®, ως αντι-οστεοπορωτική αγωγή πρώτης επιλογής, για όλους τους τύπους μετεμμηνοπαυσιακών ασθενών. Το Protelos® βρίσκεται σήμερα σε διαδικασία ευρωπαϊκής έγκρισης.


Βιβλιογραφία
1. Marie PJ, Ammann P, Boivin G et al. Mechanisms of action and therapeutic potential of strontium in bone. Calcif Tissue Int 2001; 69:121-129.
2. Ammann P. Strontium ranelate: mode of action and benefits for bone quality. Osteoporos Int 2003; 14:S105 (SY21).
3. Meunier PJ, Roux C, Seeman E et al. The effects of strontium ranelate on the risk of vertebral fracture in women with postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med 2004; 350:459-468.
4. Boivin G, Meunier PJ et al. The mineralization of bone tissue: a forgotten dimension in osteoporosis research. Osteoporos Int 2003; 14(3):19-24.
5. Reginster JY, Lorenc RS, Spector TD et al. Strontium ranelate reduces the risk of non-vertebral fractures in women with postmenopausal osteoporosis. Osteoporos Int 2003; 14:51 (P204).
6. Reginster JY. Patients at high risk of hip fracture benefit from the treatment with strontium ranelate. Osteoporos Int 2004; 15:S18 (OC39).
7. Seeman E, Devogelaer JP, Lorenc RS et al. Strontium ranelate: the first anti-osteoporotic agent to reduce the risk of vertebral fracture in patients with lumbar osteopenia. Data presented at the IOF-WCO 2004 (OC45). 


ΗΟΜΕPAGE