Η θέση της Βρετανικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης για τη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε πρόωρος τερματισμός του σκέλους της μελέτης WHI (Woman Health Initiative) που αφορά στη μονοθεραπεία με οιστρογόνα στις 2 Μαρτίου 2004, επτά χρόνια μετά την έναρξή της. Οι λόγοι που οδήγησαν στον πρόωρο τερματισμό της αναφέρονται λεπτομερώς στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση της Βρετανικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης (BMS).
Η πλέον σημαντική διαπίστωση του σκέλους αυτού της μελέτης WHI είναι ότι κατά την επτάχρονη διάρκειά της δεν παρουσιάσθηκε αύξηση του κινδύνου καρκίνου του μαστού. Για το θέμα αυτό η BMS επισημαίνει τα ακόλουθα:
"Αυτό υποδηλώνει σθεναρά ότι οι επιστημονικές παρατηρήσεις, όπως εκείνες της Million Woman Study υπερεκτίμησαν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού με τη χορήγηση ορμονών". Και η ανακοίνωση της BMS συνεχίζει: "Σύμφωνα με το σκέλος αυτό της μελέτης WHI, η μονοθεραπεία με οιστρογόνα δεν αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού και ως εκ τούτου, εφόσον η Million Woman Study (Βρετανική Μελέτη Παρατήρησης) έκρινε ότι η τιβολόνη κατέχει τον ίδιο κίνδυνο για καρκίνο του μαστού όπως και η μονοθεραπεία με οιστρογόνα, είναι πιθανόν ότι και η τιβολόνη δεν αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού.
Τα ευρήματα των προκλινικών και κλινικών μελετών ήταν τα εξής:
- στο επίπεδο του μαζικού αδένα, η τιβολόνη αναστέλλει την παραγωγή οιστρογόνων και διεγείρει την απόπτωση
- η τιβολόνη δεν αυξάνει τη μαστογραφική πυκνότητα και δεν προκαλεί τάση στους μαστούς
- η συχνότητα καρκίνου του μαστού δεν είναι μεγαλύτερη σε γυναίκες που λάμβαναν placebo.
Καταλήγοντας, η ανακοίνωση της BMS συμπεραίνει:
"Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις νέες διαπιστώσεις, η ζυγαριά γέρνει προς τη μεριά του οφέλους έναντι της ζημιάς για τη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, όταν αυτή χορηγείται για τους σωστούς λόγους".
Και τελειώνει με την ακόλουθη σύσταση:
"Οι ιατροί θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουν να συνταγογραφούν τη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης καθώς και για την πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης για όσο χρονικό διάστημα θεωρούν ότι αυτό είναι απαραίτητο".

 

 


ΗΟΜΕPAGE