Αποτελεσματική πρόληψη του Συνδρόμου Υπερδιέγερσης Ωοθηκών με χορήγηση
κορτικοστεροειδών σε γυναίκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση

<<< Προηγούμενη σελίδα


Με βάση τα αποτελέσματα μελέτης της ομάδας της "Ιατρικής Έρευνας", Έλληνες ερευνητές με επικεφαλής το δ/ντή της Μονάδας Εξωσωματικής "Ιατρική Έρευνα" Δρ. Τρύφωνα Γ. Λαϊνά και τους συνεργάτες του, απέδειξαν ότι η πρώιμη χορήγηση μεθυλπρεδνιζολόνης βοηθά στην αποτελεσματική μείωση της συχνότητας εμφάνισης της σοβαρής μορφής του συνδρόμου υπερδιέγερσης ωοθηκών (ΣΥΩ). Σύμφωνα με όσα τόνισαν οι ομιλητές σε σχετική συνέντευξη τύπου, αποτελεί παγκόσμια πρωτοπορία, διότι μέχρι σήμερα είχε καταγραφεί αναποτελεσματική δράση των κορτικοστεροειδών στην πρόληψη του ΣΥΩ, εξαιτίας χορήγησης και μικρότερου χρόνου θεραπείας.
Ως γνωστόν, το Σύνδρομο Υπερδιέγερσης Ωοθηκών μαζί με τις πολύδυμες εγκυμοσύνες, αποτελούν τις κυριότερες επιπλοκές της ελεγχόμενης διέγερσης ωοθηκών, που εφαρμόζεται στα προγράμματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής - εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Κατά τη διάρκεια των 5 τελευταίων ετών, όπως τόνισε ο επικεφαλής των ερευνητών Δρ. Τρύφων Γ. Λαϊνάς, χρειάστηκε να νοσηλευθούν στο νοσοκομείο αλλά όχι στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας μόνον 3 από τις 2.000 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης στη μονάδα μας.
Η κλινική αυτή μελέτη δημοσιεύτηκε στο διεθνούς κύρους περιοδικό Fertility and Sterility (επίσημο περιοδικό της Αμερικανικής Εταιρείας Ιατρικής της Αναπαραγωγής)
Vol. 78 No 3 σελ. 529-533.
Περιλαμβάνει 1.010 γυναίκες που υπεβλήθησαν σε εξωσωματική γονιμοποίηση στη Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, μεταξύ 9-1-97 και 12-1999, εκ των οποίων οι 91 (περίπου 9% του συνόλου) κρίθηκε ότι ήταν σε μονάδα υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη ΣΥΩ. Στις 50 από τις 91 γυναίκες υψηλού κινδύνου χορηγήθηκε μεθυλπρεδνιζολόνη, ενώ στις 41 δε χορηγήθηκε καμία θεραπεία.
Τα αποτελέσματα της μελέτης, συνέχισε ο Δρ. Τρύφων Λαϊνάς, έδειξαν ότι η χορήγηση μεθυλπρεδνιζολόνης:
- Μειώνει τον κίνδυνο σοβαρού Συνδρόμου Υπερδιέγερσης Ωοθηκών (ΣΥΩ) σε γυναίκες υψηλού κινδύνου για ΣΥΩ.
- Μειώνει το συνολικό ποσοστό εμφάνισης ΣΥΩ.
- Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα νοσοκομειακής περίθαλψης.
- Μειώνει το ποσοστό ακύρωσης κύκλων ή την ανάγκη για "coasting".
- Αυξάνει τα ποσοστά κυήσεων ανά κύκλο και επομένως μειώνει το κόστος ανά προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της μελέτης δεν βρέθηκαν βλαπτικές επιδράσεις της μεθυλπρεδνιζολόνης στην ποιότητα των εμβρύων και στο ποσοστό των γεννηθέντων ζώντων νεογνών και δεν παρατηρήθηκε αύξηση των συγγενών ανωμαλιών στα νεογνά που γεννήθηκαν μετά από θεραπεία με μεθυλπρεδνιζολόνη. Αυτό αποτελεί άλλη μεγάλη κλινική έρευνα που έχει αποσταλεί για δημοσίευση.
Επίσης δεν παρατηρήθηκαν παρενέργειες στις ασθένειες που υπεβλήθησαν σε θεραπεία.
Συμπερασματικά:
Η πρώιμη χορήγηση μεθυλπρεδνιζολόνης στη σωστή δοσολογία, προλαμβάνει αποτελεσματικά το ΣΥΩ. Έτσι, δίνει λύση σε ένα πρόβλημα που απασχολεί διεθνώς τους ειδικούς επιστήμονες.
Τέλος, εκτός της πρόληψης του ΣΥΩ, η μεθυλπρεδνιζολόνη αυξάνει τα ποσοστά κυήσεως ανά κύκλο και έτσι μειώνει το οικονομικό, το ψυχολογικό και όποιο άλλο κόστος συνεπάγεται μία ανεπιτυχής προσπάθεια ή μια ακύρωση κύκλου σε ένα πρόγραμμα εξωσωματικής.
ΗΟΜΕPAGE