Φάρμακο για την πίεση μειώνει τους θανάτους
<<< Προηγούμενη σελίδα


Πάθηση η οποία πλήττει περισσότερα από 700 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο είναι η υπέρταση. Πάθηση εξαιτίας της οποίας κάθε χρόνο χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες ζωές, αφού ο 1 στους 5 ενήλικες πάσχει από υπέρταση και η πλειοψηφία των πασχόντων δεν λαμβάνει καμία θεραπευτική αγωγή, ή παρότι λαμβάνει κάποια αγωγή δεν γίνεται δυνατή η σωστή ρύθμιση της πίεσής του. Αποτέλεσμα είναι να συμβαίνουν θανατηφόρα καρδιαγγειακά και εγκεφαλικά επεισόδια.
Ωστόσο, η αντιμετώπιση της υπέρτασης μέσα και από φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να επιφέρει δραματική μείωση των θανάτων.
Θετικά αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν πρόσφατα με την ολοκλήρωση της μελέτης ALLHAT, στην οποία διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση του αντιυπερτασικού φαρμάκου Αμλοδιπίνη μπορεί να μειώσει δραματικά τόσο τους θανάτους από στεφανιαία νόσο, όσο και τον αριθμό των εμφραγμάτων, καθώς και τον αριθμό των εγκεφαλικών επεισοδίων.
Ωστόσο, πέρα από τα παραπάνω εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα από τη χρήση του γνωστού αντιυπερτασικού φαρμάκου, η μελέτη ALLHAT θεωρείται μελέτη-σταθμός σε ό,τι αφορά την υπέρταση και τις οδηγίες που θα δίνουν από εδώ και στο εξής οι ιατροί. Και αυτό γιατί πρόκειται για μια μελέτη που ξεκίνησε το 1994 υπό την αιγίδα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Καρδιάς, Πνευμόνων και Αίματος και συμμετείχαν περισσότεροι από 42.000 υπερτασικοί ασθενείς σε 620 ερευνητικά κέντρα σε ολόκληρο τον κόσμο.
Αξίζει να τονιστεί ότι το 47% των ασθενών που έλαβαν μέρος στη μελέτη (άντρες και γυναίκες σε αναλογία 53% και 47% αντίστοιχα) ήταν ασθενείς υψηλού κινδύνου εμφάνισης καρδιοπαθειών. Το 36% ήταν διαβητικοί, το 22% καπνιστές, ενώ το 35% ήταν ηλικίας άνω των 70 ετών.
Η μελέτη αυτή είναι μοναδική, γιατί είναι η πρώτη μελέτη στην οποία εξετάστηκε η επίδραση διαφόρων αντιυπερτασικών φαρμάκων σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, καθώς επίσης και το ότι συμπεριλήφθησαν και ασθενείς άνω των 70 ετών, οι οποίοι συνήθως εξαιρούνται από παρόμοιες κλινικές μελέτες.
Η πίεση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα κινδύνου εμφάνισης εγκεφαλικών επεισοδίων και εμφραγμάτων, καθώς επίσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης της νόσου των στεφανιαίων αγγείων. Αυτό όμως που είναι ανησυχητικό είναι το ότι, η πλειοψηφία των υπερτασικών ασθενών είτε υποδιαγιγνώσκεται, είτε υποθεραπεύεται.
Επιδημιολογικά στοιχεία αναφέρουν ότι μόνο το 22% περίπου των υπερτασικών ασθενών ρυθμίζουν την αρτηριακή τους πίεση με κάποια φαρμακευτική αγωγή που τους έχει χορηγηθεί από τον ιατρό τους, ενώ υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 20% που αγνοεί πλήρως το πρόβλημά του. Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο 58% στους οποίους έχει γίνει διάγνωση, παρατηρείται ότι οι μισοί από αυτούς τους ασθενείς δεν παίρνουν καμία θεραπεία, ενώ οι άλλοι μισοί παρότι βρίσκονται υπό φαρμακευτική αγωγή δεν ρυθμίζονται επαρκώς.
Κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της μελέτης ALLHAT, που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα σε διεθνή συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο Εθνικό Κέντρο της Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, η ειδική επιστημονική επιτροπή που τα παρουσίασε ανέφερε ότι, η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης μειώνει τόσο τα θανατηφόρα όσο και τα μη θανατηφόρα καρδιαγγειακά επεισόδια. Τα αποτελέσματα αυτά φάνηκαν μετά από μακροχρόνια χορήγηση καταξιωμένων αντιυπερτασικών φαρμάκων, όπως ο ανταγωνιστής ασβεστίου αμλοδιπίνη και το διουρητικό χλωροθαλιδόνη. Τα συγκεκριμένα φάρμακα αποδείχθηκαν ασφαλή και αποτελεσματικά για τη θεραπεία όλων των υπερτασικών ασθενών, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, καθώς και συνύπαρξης σακχαρώδους διαβήτη ή καρδιαγγειακής νόσου.
Τα ευρήματα της μελέτης ALLHAT, λόγω του μεγάλου αριθμού ασθενών που συμπεριέλαβε, αναμένεται να επηρεάσουν τις μελλοντικές κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της υπέρτασης. Πιθανολογείται μάλιστα, ότι η έκδοση νέων οδηγιών από την Αμερικανική Μικτή Επιτροπή για την πρόληψη και θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης έχει καθυστερήσει, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα νεότερα δεδομένα που προέκυψαν από τη μελέτη. Η σημασία της είναι τεράστια διότι θα επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η παγκόσμια ιατρική κοινότητα την υπέρταση και τις συνέπειές της.

 

ΗΟΜΕPAGE