Τα νεώτερα δεδομένα στον τομέα της Στοματικής - Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Τα νεώτερα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν την ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, τα οποία ανακοινώθηκαν και συζητήθηκαν στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο, παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη τύπου από τους κ.κ. Γ. Πάνο, διευθυντή γναθοχειρουργικής κλινικής 215 ΓΝΑ, πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Ι. Ιατρού, αναπληρωτή καθηγητή, υπεύθυνο γναθοχειρουργικής κλινικής νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού, πρόεδρο οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, Π. Χριστόπουλο, Γναθοχειρουργό, διδάκτορα πανεπιστημίου Αθηνών, υπεύθυνο τύπου, Ν. Θεολόγη - Λυγιδάκη, Γναθοχειρουργό. Σύμφωνα , λοιπόν , με τους ιατρούς:
- Υπάρχει το ευχάριστο μήνυμα ότι, ο αριθμός των τραυμάτων του προσώπου και των γνάθων εμφανίζει κατά την τελευταία διετία ελαφρά κάμψη, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το γεγονός θα πρέπει να συνδυαστεί με την ολοένα και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού σχετικά με την ανάγκη χρήσης των μέσων παθητικής ασφάλειας (κράνη, ζώνες, αερόσακοι).
- Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία που θα ανακοινωθούν στο συνέδριο, υπάρχει στατιστικά σημαντική κάμψη του αριθμού των λοιμώξεων οδοντικής αιτιολογίας (αποστήματα, φλεγμονές), ενδεικτική της βελτίωσης της οδοντικής υγείας του πληθυσμού.
- Αντίθετα, το δυσάρεστο μήνυμα είναι ότι η εμφάνιση όγκων στην περιοχή εμφανίζει αυξητική τάση, τόσο σε επίπεδο ενηλίκων, όσο και στα παιδιά, γεγονός το οποίο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στη θεραπεία αλλά και στην πρόληψη.
- Σήμερα, στον τομέα της θεραπευτικής, η χρήση των ελεύθερων αγγειούμενων μοσχευμάτων για την πλήρη αποκατάσταση μεγάλων ελλειμμάτων, ελευθερώνει τα χέρια του χειρουργού. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων, ακόμη και σε περιπτώσεις εκτεταμένων κακοηθών όγκων, οι οποίες σε συνδυασμό με τη χρήση της ακτινοθεραπείας ή της χημειοθεραπείας, έχουν πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα για τον ασθενή.
- Η πρόληψη στους ενήλικες επικεντρώνεται στην αποφυγή του καπνίσματος, το οποίο σε συνδυασμό με τη χρήση οινοπνευματωδών ποτών και κακής στοματικής υγιεινής, θεωρείται η κύρια αιτία της εμφάνισης του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος στο στόμα. Θα πρέπει επομένως, στα πλαίσια της γενικής αντικαπνιστικής εκστρατείας, να επισημαίνεται η καταστροφική επίδραση του καπνού στην υγεία των ιστών του στόματος.
- Όσον αφορά στα παιδιά, σημειώνεται επίσης μια ποσοτική αύξηση, αλλά και κακή ποιοτική διαφοροποίηση στην εμφάνιση όγκων της περιοχής, γεγονός που επιβάλλει αυξημένη προσπάθεια έγκαιρης διάγνωσης, η οποία αυξάνει εντυπωσιακά τις πιθανότητες επιτυχημένης θεραπείας. Για να γίνει αυτό, απαιτείται μεγάλη ευαισθητοποίηση των γονέων αλλά και των Παιδιάτρων, Παιδοδοντιάτρων, Οδοντιάτρων και Ορθοδοντικών, ώστε να υπάρχει συστηματικός έλεγχος του στόματος και των γνάθων των παιδιών από μικρή ηλικία. Ιδιαίτερη δυσκολία στη διάγνωση παρουσιάζουν οι "κεντρικοί όγκοι", εκείνοι δηλαδή που αναπτύσσονται μέσα στο οστούν των γνάθων, καθώς η παρουσία τους δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή πριν αποκτήσουν μεγάλο μέγεθος. Δυστυχώς, στα αρχικά στάδια δεν παρατηρείται πόνος που θα αποτελούσε προειδοποίηση για την ύπαρξη της βλάβης και επομένως θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε διόγκωση ή αλλαγή χρώματος που παρατηρείται στην περιοχή του στόματος ή του προσώπου, αλλά και σε κάθε παρεκτόπιση ή παρουσία δοντιού από το φραγμό. Επίσης, κάθε ασάφεια στον ακτινογραφικό έλεγχο θα πρέπει να εξετάζεται πολύ προσεκτικά. Στην Ελλάδα, τόσο στα μεγάλα νοσοκομεία παίδων, όσο και στις παιδιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων, μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία τέτοια περιστατικά.
- Τέλος, ιδιαίτερα ευχάριστα είναι τα μηνύματα από τη χρήση της τεχνικής της διατατικής οστεογένεσης ή τεχνικής llizarov. Η τεχνική που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την επιμήκυνση των μακρών οστών, χρησιμοποιείται πλέον με πολύ καλά αποτελέσματα στα οστά του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Η χρήση της τεχνικής επιτρέπει την έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση παιδιών με διάφορα σύνδρομα, τα οποία προκαλούν δυσμορφίες στην περιοχή του προσώπου. Μέχρι σήμερα, οι ασθενείς αυτοί αντιμετωπίζονταν επιτυχώς με ορθογναθικές χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες όμως έπρεπε να γίνουν μετά την ηλικία των 17-18 ετών, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να μεγαλώνουν με δυσμορφία, η οποία και τους δημιουργούσε σημαντικά ψυχολογικά προβλήματα.
- Επίσης, η τεχνική χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία στην αποκατάσταση ελλειμμάτων της φατνιακής ακρολοφίας διευκολύνοντας την τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων οδοντικών εμφυτευμάτων για την αποκατάσταση οδοντικών ελλειμμάτων.


ΗΟΜΕPAGE