<<< Προηγούμενη σελίδα

ΠΡΟΣΕΧΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

International Cryotherapy Workshops
6.2.2004 Frankfurt, Germany
Contact: Mr. I. Fehlau
Dept. of Urology, Krankenhaus Nordwest
Steinbacher Hohl 2-26
D-60488 Frankfurt, Germany
Tel.: +49 69 7601 3415
Fax: +49 69 7601 3648
E-mail:
Kahla-Witzsch@em.uni-frankfurt.de
Website:
www.krankenhausnordwest.de

Symposium on the Therapy of Prostate Cancer from Localized to Metastatic and Hormone Refractory
7.2.2004 Frankfurt, Germany
Contact: Mr. I. Fehlau
Dept. of Urology, Krankenhaus Nordwest
Steinbacher Hohl 2-26
D-60488 Frankfurt, Germany
Tel.: +49 69 7601 3415
Fax: +49 69 7601 3648
E-mail: Kahla-Witzsch@em.uni-frankfurt.de
Website: www.krankenhausnordwest.de

VIIth International Course on Advances in Urology Live Surgery and Hot Topics
9.2-12.2.2004 Valencia, Spain
Contact: Tel.: +34 9 63 86 2760 Fax:+34 9 63 86 2760
E-mail: Urotirma@telefonica.net

13th European Urological Winter Forum
14.2-18.2.2004 Davos, Switzerland
Contact: ESU Office
Tel.: +31 263890680
Fax: +31 26 3890 684
E-mail: esu@uroweb.nl
Website: www.uroweb.org

14th International Conference: Challenging Cases in Urology
19.2-21.2.2004 Miami, FL, USA
Contact: Imedex, Mrs. Heather Drew
Tel.: +1770751 7332
Fax: +1 770751 7334
E-mail: h.drew@imedex.com
Website:
www.imedex.com/calendars/urology.htm

XIX EAU Congress
17.3-20.3.2004, Vienna, Austria
Contact: Congress Consultants BV
Tel.: +31 26 3890689
Fax: +31 26 3890 686
E-mail: congrerss.consultants@uroweb.nl
Website: www.uroweb.org

Joint Meeting: Comprehensive Review of Sexual Medicine and Quebec Association of Sexual Medicine
23.4-24.4.2004 Montreal, Quebec, Canada
Contact: Venue West Conference Services Ltd.
Tel.: +1 604 681 5226
Fax: +1 604 681 2503
E-mail: congress@venuewest.com
Website: www.venuewest.com/crsm

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
23-24 Απριλίου 2004, Θεσσαλονίκη
Ξενοδοχείο Macedonia Palace
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία & Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία
ΠΛΗΡΟΦ: Τηλ.: 2310 253465-67, fax: 2310 256776

2006 ESPU (EUROPEAN SOCIETY OF PAEDIATRIC UROLOGY) MEETING
27-29 Απριλίου 2004, Αθήνα
ΠΛΗΡΟΦ: Dr GA Manzoni
Τηλ.: 39 0 332 278 207, fax: 39 0 332 260 520
E-mail: secretary@espu.org

American Urological Association Annual Meeting
8.5-13.5.2004 San Francisco, CA, USA
Contact: Website: www.aua2004.org

International Scientific Committee of Radionuclides in Nephro-Urology (ISCORN). Twelfth International Symposium: The Role of Functional Imaging in Nephro-Urology
16.5-19.5.2004 La Baule, France
Contact: FORAMEN
Fax: +33 1 69 83 16 19
E-mail: maite@sfbmn.org
Website: www.sfbmn.org

10th Course of the International School of Urology and Nephrology
"Advances and Controversies in Urological Oncology"
18.5-23.5.2004 Erice, Italy
Contact: Prof. M. Pavone-Macaluso

3rd Mediterranean Meeting of Andrology
27.5-1.6.2004 Santorini, Greece
Contact: EURO RSCG Incentive/COMM Sante
BP 33,51 route du Port de l' Homme
33360 Latresne, Bordeaux, France
Tel.: +33 5 57 97 19 19
Fax: +33 5 57 97 19 15
E-mail: info@comm-sante.com
Website: www.ama-andrologie.com

17o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Φθινόπωρο 2004, Αλεξανδρούπολη
ΠΛΗΡΟΦ: Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
Τηλ: 210 7223126, fax: 210 7245959
E-mail: hua@huanet.gr

 

 

HOMEPAGE