ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

 

3-5 ΦεβρουαρΙου 2005, Αθήνα

Τέταρτη ανταλλαγή
επιστημονικών και ερευνητικών ιδεών

Εντυπωσιακή μείωση της θνητότητας από τις καρδιακές παθήσεις, που αποτελούν σήμερα την πρώτη αιτία θανάτου στον αναπτυγμένο κόσμο και των οποίων ο αριθμός δυστυχώς αυξάνεται συνεχώς και στον αναπτυσσόμενο, αναμένεται σε μία 15ετία, καθώς σημειώνεται σημαντική και σταθερή πρόοδος σε πολλούς τομείς της Καρδιολογίας.
Γίνεται εντατική προσπάθεια ώστε τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας να εφαρμοστούν όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά γίνεται σε ζώντες οργανισμούς. Η μείωση της θνητότητας θα επιτευχθεί σε συνδυασμό με την πρόληψη, την πιο αποτελεσματική φαρμακευτική θεραπεία, την προστασία με διάφορους μηχανισμούς από το έμφραγμα και την καλύτερη αντιμετώπιση της βλάβης που προκαλεί το έμφραγμα.
Μάλιστα στο εγγύς μέλλον θα δίνεται εξατομικευμένη θεραπεία βάσει της γονιδιακής κατασκευής του ασθενούς, όταν οι ιατροί θα βλέπουν ότι δεν υπάρχει καλή ανταπόκριση στην κλασική θεραπεία. Στην περίπτωση της μη ικανοποιητικής ανταπόκρισης, οι επιστήμονες θα προχωρούν στον έλεγχο των γονιδίων του, ώστε βάσει αυτών να δίνεται ως ένα σημείο εξατομικευμένη θεραπεία με αντιυπερτασικά φάρμακα, υπολιπιδαιμικά και αντιβιοτικά ή ακόμη και ασπιρίνη, στα συστατικά της οποίας, για παράδειγμα, ορισμένοι άνθρωποι εμφανίζουν «αντίσταση».
Τα παραπάνω επεσήμανε ο Καθηγητής Καρδιολογίας Διονύσιος Κόκκινος, Διευθυντής του Α' Καρδιολογικού Τμήματος του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, με αφορμή τη διοργάνωση του 4th Athens Exchange Seminar, το οποίο συνδιοργανώθηκε με το Εργαστήριο της Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με Διευθύντρια την Καθηγήτρια Χριστίνα Σπυράκη.
Ένα άλλο θέμα που μελετάται εντατικά από τους ειδικούς είναι οι τρόποι προστασίας των διαφόρων ιστών του μυοκαρδίου με «ισχαιμική προπόνηση». Ειδικότερα, ερευνώνται τρόποι προστασίας του μυοκαρδίου στους ασθενείς με στεφανιαία νόσο, εκτός της φαρμακευτικής, όταν ο ασθενής υποστεί έμφραγμα ή ισχαιμία, ώστε να έχει μεγαλύτερη προστασία. Ήδη δοκιμάζονται πολλές ουσίες με ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
Τέλος, δοκιμάζονται διάφοροι τρόποι «καρδιοεπισκευής», με τη χορήγηση είτε αρχέγονων κυττάρων ή αυξητικών παραγόντων, ώστε να βελτιωθεί το κατεστραμμένο από το έμφραγμα μυοκάρδιο.
Στα πλαίσια της συνεργασίας του Α' Καρδιολογικού Τμήματος του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου με το Εργαστήριο Πειραματικής Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, δημιουργήθηκε η Μονάδα Μελέτης του Κυκλοφορικού Συστήματος. Διευθυντής του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας ήταν τότε ο εμπνευστής της προσπάθειας, αείμνηστος Καθηγητής Διονύσιος Δ. Βαρώνος. Το ΔΣ του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, πρόεδρος του οποίου ήταν ο αείμνηστος Ακαδημαϊκός-Καθηγητής Κ. Τούντας, ενέκρινε το Νοέμβριο του 1993 την ίδρυση της μονάδας αυτής. Ο νυν πρόεδρος του ΔΣ Καθηγητής Ι. Παπαδημητρίου ήταν επίσης μέλος. Σημαντική ήταν η ενίσχυση του κοινωφελούς ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», εκπροσωπούμενου από τον αντιπρόεδρό του Α. Ζαμπέλα. Χάρη σε χρηματοδοτήσεις και δωρεές, το Εργαστήριο Φαρμακολογίας και η Μονάδα εμπλουτίσθηκαν με εξειδικευμένο και σύγχρονο εξοπλισμό, που συνέβαλε στην εγκατάσταση πειραματικών τεχνικών και μεθόδων μοριακής βιολογίας για τη μελέτη της φυσιολογίας, παθοφυσιολογίας και φαρμακολογίας του κυκλοφορικού συστήματος. Η Μονάδα ενισχύεται από δωρεές και ερευνητικά κονδύλια και βραβεία. Δημιουργήθηκε ερευνητική ομάδα, της οποίας οι εργασίες ήδη δημοσιεύθηκαν σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και ανακοινώθηκαν σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Η ομάδα παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε αριστούχους φοιτητές και εκτέλεσης διδακτορικών διατριβών σε πτυχιούχους. Στο χρονικό διάστημα που λειτουργεί έχει τύχει επιστημονικής αναγνώρισης, που τεκμηριώνεται από πολυάριθμα βραβεία καλύτερης ερευνητικής εργασίας και προσκλήσεις για ομιλίες σε διεθνή συνέδρια. ΤΕχουν περατωθεί 7 διδακτορικές διατριβές, όλες με «Άριστα». Κατά τα τελευταία 4 έτη, η ερευνητική αυτή μονάδα διοργανώνει συνάντηση ερευνητών, με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και σκέψεων πάνω στη βασική έρευνα. Στο 4th Athens Exchange Seminar συμμετέχουν τα περισσότερα εργαστήρια που επιδίδονται σε βασική έρευνα στην Ελλάδα. Συμμετέχουν επίσης και κορυφαίοι Ευρωπαίοι ερευνητές. Αναφέρονται ορισμένα από τα θέματα που αναπτύχθηκαν.
Την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου οι Καθηγητές Χ. Μπουντούλας και B. Swynghendauw ανέπτυξαν το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα της φαρμακογενετικής. Έχει παρατηρηθεί ότι η δράση των φαρμάκων εμφανίζει ιδιαιτερότητες μεταξύ ασθενών ανάλογα με το γενετικό τους υπόστρωμα. Προβλέπεται ότι στο μέλλον θα καθορίζεται η φαρμακοθεραπεία των ασθενών βάσει των γονιδίων τους. Ήδη υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για ορισμένα φάρμακα, όπως αντιυπερτασικά, αντιβιοτικά και κοινή ασπιρίνη.
Την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου ενδεικτικά αναφέρονται η ανάπτυξη της διερεύνησης της ευάλωτης αθηροσκληρωτικής πλάκας από τον Καθηγητή Χ. Στεφανάδη και τον κ. Βαβουρανάκη. Στην εναρκτήρια εκδήλωση της ίδιας ημέρας, που έγινε στο Ιατροβιολογικό Κέντρο της Ακαδημίας Αθηνών, η Ευαγγελία Κρανιά ανέπτυξε τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς στην καρδιακή λειτουργία και ο Καθηγητής J-J. Mercardier από το Παρίσι μίλησε για τα διαγονιδιακά ζώα. Με την ανάπτυξη διαγονιδιακών ζώων δημιουργούνται στο εργαστήριο μοντέλα ασθενειών του ανθρώπου, στα οποία μπορεί να δοκιμαστούν διάφορες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Αυτή η ομιλία ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Καθηγητή Δ.Δ. Βαρώνου.
Το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου το πρωινό ήταν αφιερωμένο στη χορήγηση αρχέγονων κυττάρων για την αναγέννηση του μυοκαρδίου. Παρουσιάστηκαν η εμπειρία του νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» από τους Ι. Τερροβίτη και Ι. Νανά, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου από τον Α. Μαγγίνα και η εμπειρία του Πανεπιστημίου του Winnipeg στον Καναδά από την Ελισάβετ Καρδάμη με τη χορήγηση αυξητικών παραγόντων. Την ίδια ημέρα ο Κ. Πάντος ανέπτυξε τη σημασία των θυρεοειδικών υποδοχέων στο μυοκάρδιο. Ο Καθηγητής Σ. Κωνσταντινίδης του Πανεπιστημίου Goetingen στη Γερμανία ανέπτυξε τη σημασία των φλεγμονωδών κυτοκινών που παράγονται από το λιπώδη ιστό. Η Καθηγήτρια Jane Lise Samuel περιέγραψε τη μετάπτωση του μυοκαρδίου από την υπερτροφία στην καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ ο Καθηγητής Κ. Σέκερης μίλησε για ορμονικούς υποδοχείς στο αγγειακό σύστημα.


<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

HOMEPAGE