Τα αποτελέσματα διεθνούς μελέτης για την αντιμετώπιση της υπέρτασης
<<< Προηγούμενη σελίδα


Ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, στους ηλικιωμένους και υπερήλικες ασθενείς όχι μόνο έχει αποδειχθεί σωτήριος για τη ζωή τους, αλλά σε συνδυασμό με τις αλματώδεις εξελίξεις στη φαρμακολογία, συμβάλλει στην διατήρηση της καλής γνωσιακής τους λειτουργίας.
Το πραγματικά επαναστατικό αυτό συμπέρασμα προέρχεται από τα αποτελέσματα της μεγάλης διεθνούς κλινικής μελέτης SCOPE, τα οποία ανακοινώθηκαν πρόσφατα στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπέρτασης, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα της Τσεχίας.
Η μελέτη αποτελεί πραγματικό ορόσημο για την αντιμετώπιση της υπέρτασης, κυρίως σε ό,τι αφορά τα ηλικιωμένα και υπερήλικα άτομα, καθώς για πρώτη φορά αποδεικνύεται ότι η σωστή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης προστατεύει αποτελεσματικά κατά των καρδιακών και εγκεφαλικών επεισοδίων, ενώ δεν αυξάνει τον κίνδυνο έκπτωσης της νοητικής λειτουργίας ή εμφάνισης άνοιας.
"Εκφραστής" της πολύ σημαντικής αυτής θεραπευτικής εξέλιξης στον τομέα της υπέρτασης είναι η ουσία καντεσαρτάνη (Atacand[(]), η οποία ανήκει στην κατηγορία των αποκλειστών των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ. Μέχρι σήμερα, διάφορες διεθνείς κλινικές μελέτες έδειξαν υπεροχή της καντεσαρτάνης στην αντιμετώπιση της υπέρτασης έναντι άλλων φαρμάκων, όπως: λοσαρτάνη, βαλσαρτάνη, υδροχλωροθειαζίδη και εναλαπρίλη και παρόμοια δράση με εκείνη της αμλοδιπίνης.
Επίσης, η καντεσαρτάνη αποδείχθηκε αποτελεσματική στη μείωση της υπέρτασης σε διαβητικούς ασθενείς. Επιπλέον, το Atacand[(] έχει πολύ καλό προφίλ ανοχής σε ηλικιωμένους ασθενείς, ενώ γενικότερα η ανοχή του κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με εκείνα του εικονικού φαρμάκου (placebo)!
Τα νέα δεδομένα φέρνουν πραγματική επανάσταση στην καρδιολογία, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι σε ολόκληρο τον κόσμο περίπου 700.000.000 άνθρωποι είναι υπερτασικοί! Μάλιστα, η επίπτωση της νόσου στον ενήλικο πληθυσμό διεθνώς εκτιμάται ότι αγγίζει το 20%, γεγονός που την καθιστά ως την πιο συχνή καρδιαγγειακή διαταραχή παγκοσμίως.Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η υπέρταση να αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη καρδιαγγειακών παθήσεων (με κυριότερη τη στεφανιαία νόσο), εγκεφαλικών επεισοδίων, καθώς και νεφροπαθειών. Όπως είναι γνωστό, οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους ηλικιωμένους, τόσο στις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου, όσο και σε πολλές του αναπτυσσόμενου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης SCOPE, η οποία διεξήχθη σε 15 χώρες και περιέλαβε δείγμα 4.937 ασθενών, ηλικίας 70 - 89 ετών, με ήπια υπέρταση, η χορήγηση καντεσαρτάνης μείωσε τον κίνδυνο μη θανατηφόρων εγκεφαλικών επεισοδίων κατά 28%, ενώ ελάττωσε κατά 11% το συνολικό κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων, δηλαδή καρδιαγγειακός θάνατος, μη θανατηφόρα εμφράγματα του μυοκαρδίου και μη θανατηφόρα εγκεφαλικά επεισόδια.

Υπέρταση: Τι είναι και πώς προκαλείται;
Ως "κατώφλι" της υψηλής αρτηριακής πίεσης - γνωστότερης ως υπέρταση - στους ηλικιωμένους, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) καθορίζει την τιμή των 140 mm/Hg για τη συστολική πίεση ("μεγάλη") και 90 mm/Hg για τη διαστολική ("μικρή").

Εκτός από τη συμβολή της στην αύξηση της νοσηρότητας και θνησιμότητας από καρδιαγγειακές παθήσεις, η υπέρταση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για εγκεφαλικά επεισόδια και για την ανάπτυξη άνοιας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 26 - 49% των εγκεφαλικών επεισοδίων οφείλονται στην υπέρταση, ενώ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διεθνών μελετών, η υψηλή αρτηριακή πίεση φαίνεται ότι προκαλεί την ανάπτυξη νοητικής δυσλειτουργίας και άνοιας, σε μια περίοδο που ποικίλει από μερικά χρόνια μέχρι αρκετές δεκαετίες.

Η αύξηση της αρτηριακής πίεσης είναι εν μέρει φυσιολογική με την πάροδο της ηλικίας, επιτείνεται, όμως, από μια σειρά άλλων παραγόντων, όπως:
- Αυξημένη πρόσληψη αλατιού.
- Παχυσαρκία. (Είναι χαρακτηριστικό ότι αύξηση του σωματικού βάρους κατά 10 κιλά συνδέεται με αύξηση κατά 3 mm/Hg της αρτηριακής πίεσης).
- Έλλειψη σωματικής άσκησης.
- Αυξημένη κατανάλωση οινοπνεύματος.

 

ΗΟΜΕPAGE