<<< Προηγούμενη σελίδα

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις

 

SKIN, RHEUMATISM AND AUTOIMMUNITY
2-4 February 2006, Abano (Padua), Italy
Ιnfo: Organizing Secretariat OIC srl
Tel: +39 02 6571200
Fax: +39 02 6571270
E-mail: info@skinandrheumatism.it
Website: www.skinandrheumatism.it

4th EADV SPRING SYMPOSIUM - SKIN AND CLIMATE
9-12 February 2006, Lapland, Finland
Ιnfo: Tel.: +358 9 5607500
Fax: +358 9 56075020
E-mail: lapland2006@congrex.fi
Website: www.eadv.org/lapland2006, www.congrex.fi/lapland2006

TRAINING COURSE IN CRYOTHERAPY
9-12 February 2006, Saariselka, Finland
Ιnfo: EADV
Tel.: +32 2 6500090
Fax: +32 2 6500098
E-mail: fostering@eadv.org

64th ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY
3-7 March 2006, San Francisco, USA
The Moscone Center
American Academy of Dermatology
Info: Website: www.aad.org

DERMOPOLITAN JORDAN 2005 "The Glow Of Dermatology"
In conjunction with the 2nd International Symposium on Psoriasis as well as the 2nd Jordanian, Lebanese, Syrian, Palestinian Congress on Dermatology (JLSP)
26-29 April 2006, Amman, Jordan
Ιnfo: Dr Medhat Abdul Malek
E-mail:medhat_malek@hotmail.com

1st CONGRESS OF THE INTERNATIONAL DERMOSCOPY SOCIETY
27-29 April 2006, Napoli, Italy
Ιnfo: Hotel Royal and Continental
Website: www.dermoscopy-ids.org

ΕΚΠΑΙΔΕYΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΡYΟΧΕΙΡΟYΡΓΙΚΗΣ
8-12 Μαΐoυ 2006, Αθήνα
Τμήμα Κρυοχειρουργικής, Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"
Θέματα: α) Παθογενετικοί μηχανισμοί κρυοχειρουργικής βλάβης, β) Κρυοχειρουργική καλοήθων νόσων του δέρματος, γ) Κρυοχειρουργική δερματικών καρκινωμάτων, δ) Πρακτική εξάσκηση
Ιnfo: Γ. Βλάσση
Tηλ.: 210 7265191

32o ΕΤΗΣΙO ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΙΑΤΡΙΚO ΣYΝΕΔΡΙO
9-13 Μαΐoυ 2006, Αθήνα
Μέγαρo Μoυσικής Αθηνών
Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
Ιnfo: Τηλ.: 210 7211845
Fax: 210 7215082
E-mail: iea@mednet.gr

MICROSCOPY COURSE
Course A: Hairy problems
Course B: Myth of plasma cells in oral mucous membrane
3 June 2006, Innsbruck, Austria
Clinical Department of Dermatology, Medical University Innsbruck, Lecture theatre, First Floor
Ιnfo: A. Prof. Bernhard Zelger
Tel.: +43 512 50422971
Fax: +43 512 50422990
E-mail: Bernhard.Zelger@uibk.ac.at
A. Prof. Bettina Zelger
Tel.: +43 512 5073663
E-mail: Bettina.Zelger@uibk.ac.at
5th CONGRESS OF THE MEDITERRANEAN ASSOCIATION OF DERMATO-VENEREOLOGY
8-10 June 2006, Syria
Ιnfo: Dr Oussama Alhaj-Hussein
Tel.: +963 11 3312076
Fax: +963 11 3345076
E-mail: alhaj-o@scs-net.org

3rd MEETING OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF DERMATONCOLOGY
23-25 June 2006, Rome, Italy
Ιnfo: Meeter srl
Tel.: +39 06 33680034
Fax: +39 06 33680033
E-mail: eado2006@meeter.it
Website: www.eado2006.org

MICROSCOPY COURSE
Course A: Panniculitides
Course B: Plasma cells, a clue for the diagnosis of melanoma
1 July 2006, Innsbruck, Austria
Clinical Department of Dermatology, Medical University Innsbruck, Lecture theatre, First Floor
A. Prof. Bernhard Zelger
Tel.: +43 512 50422971
Fax: +43 512 50422990
E-mail: Bernhard.Zelger@uibk.ac.at
A. Prof. Bettina Zelger
Tel.: +43 512 5073663
E-mail: Bettina.Zelger@uibk.ac.at

MICROSCOPY COURSE
Course A: Benign or malignant adnexal lesions? (Part 3)
Course B: Dermatoses with inflammatory sclerosis
29 July 2006, Innsbruck, Austria
Clinical Department of Dermatology, Medical University Innsbruck, Lecture theatre, First Floor
A. Prof. Bernhard Zelger
Tel.: +43 512 504 22971
Fax: +43 512 504 22990
E-mail: Bernhard.Zelger@uibk.ac.at

36th ANNUAL ESDR MEETING
7-9 September 2006, Paris, France

15th CONGRΕSS OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY
4-8 Oκτωβρίoυ 2006, Ρόδoς
Rhodes Convention Complex
Info: Καθ. Α. Κατσάμπας
Τηλ.: 210 7210839, 210 3617778
Fax: 210 3600196
E-mail: katsabas@compulink.gr, akatsa@med.uoa.gr

CONGRESS OF THE EUROPEAN BRANCH OF THE INTERNATIONAL UNION AGAINST SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS (IUSTI-EUROPE)
19-21 October 2006, Palais des Congres de Versailles, France
Info: IUSTI 2006 c/o MCI France
Tel.: +33 1 53858253
Fax: +33 1 53858283
E-mail: iusti2006@mci-group.com

16th EADV CONGRESS
16-19 May 2007, Vienna, Austria

11th WORLD CONGRESS ON CANCERS OF THE SKIN
8-11 June 2007, Amsterdam, The Netherlands
Info: E-mail: wccs2007@nl.ics-online.com or
Website: www.ics-online.com/wccs2007

12th CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR DERMATOLOGY AND PSYCHIATRY
14-17 June 2007, Wroclaw, Poland
Hotel Mercure Panorama
Info: Congress Care, The Netherlands
Tel.: +31 73 6901415
Fax: +31 73 6901417
E-mail: info@congresscare.com
Website: www.esdap2007.org

21st WORLD CONGRESS OF DERMATOLOGY
1-5 October 2007, Buenos Aires, Argentina
International League of Dermatological Societies
Info: Ana Juan Congresos
Tel.: +54 1147779449, +54 1147779373
Fax: +54 1147711536
E-mail: anajuan@ananjuan.com
Website: www.anajuan.com, www.dermato2007.org

17th EADV Congress
17-20 September 2008, Paris, France

10th INTERNATIONAL CONGRESS OF DERMATOLOGY
20-24 May 2009, Prague, Czech Republic
Info: Tel.: +42 0284001444
Fax: +42 0284001448
E-mail: icd2009@icd2009.com

 

 

 

HOMEPAGE