<<< Προηγούμενη σελίδα

Νέα Προϊόντα

Veinlite - Ένα νέο εργαλείο για σκληροθεραπεία

Κ. St. Kussmann, Auenwald, Germany
Ακόμα και οι έμπειροι κλινικοί γνωρίζουν το πρόβλημα καυτηριασμού Besenreiser - Varizen: Οι λεπτές φλέβες τροφοδότες είναι συχνά δύσκολο να αναγνωριστούν και εξίσου δύσκολο να εντοπιστούν. Όμως, αυτές ακριβώς οι φλέβες είναι πρωταρχικής σημασίας για μια σίγουρη και μόνιμη σκλήρυνση.
Οι πρόσφατες ανατομικές μελέτες δείχνουν ότι η πλειονότητα των πεδίων Besenreiser τροφοδοτούνται από λίγες μόνο φλέβες τροφοδότες (Wieneit, 2001, υπό δημοσίευση).
Μόνο όταν οι φλέβες αυτές αναγνωριστούν και αντιμετωπιστούν μπορεί κανείς να αναμένει επιτυχή και μόνιμη θεραπεία. Αν οι φλέβες τροφοδότες δεν αντιμετωπιστούν αναμένεται επανεμφάνιση του προβλήματος.
Μια νέα αμερικανική συσκευή απλοποιεί τη διαδικασία. Το Veinlite είναι μια εξέλιξη του nevoscope. Συνδυάζει μια πηγή φωτός, οπτικές ίνες και ένα φωτεινό δακτύλιο με ειδικό άνοιγμα πρόσβασης. Η ένταση του φωτός μπορεί να ρυθμιστεί με ρεοστάτη. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο φωτεινός δακτύλιος εφαρμόζεται απαλά πάνω στο δέρμα. Το εκπεμπόμενο φως διαπερνά την επιδερμίδα και ανακλάται από τα βαθύτερα στρώματα του δέρματος. Με τον τρόπο αυτό, οι φλέβες φωτίζονται και εμφανίζονται με έντονη αντίθεση ώστε να εντοπίζονται εύκολα.
Η θεραπεία γίνεται με το συνήθη τρόπο και ένα άνοιγμα στο φωτεινό δακτύλιο επιτρέπει άνετη πρόσβαση της βελόνας. Κατά τη διάρκεια της έγχυσης, το σκληρυντικό υγρό είναι ορατό στη φωτιζόμενη περιοχή. Με τον/την ασθενή σε οριζόντια θέση, οι φλέβες μπορούν εύκολα να εντοπισθούν με το Veiniite. Με τον τρόπο αυτό καταργείται η διαδικασία εντοπισμού των φλεβών σε όρθια θέση και στη συνέχεια η κατάκλιση του ασθενούς για τη θεραπεία.
Στην αρχή, η νέα αυτή μέθοδος σίγουρα χρειάζεται μια σύντομη περίοδο προσαρμογής. Με την εξάσκηση, η συσκευή αυτή εξελίσσεται σε ένα πολύτιμο εργαλείο για τη σκληροθεραπεία. Προς το παρόν, δεν είναι δυνατό να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι η συστηματική χρήση του Veinlίte θα βοηθήσει στον ακριβέστερο εντοπισμό των τροφοδοτών φλεβών και ότι θα μειωθεί το φαινόμενο της επανεμφάνισης. Αυτό θα καταστεί δυνατό με την εκτεταμένη εμπειρία στη χρήση της συσκευής, από μεγάλο αριθμό κλινικών.

Η συσκευή διατίθεται στην Ελλάδα από τη MEDΙMAGE.
Ηροδότου 31, Μαρούσι 151 22, τηλ. 210.61.43.114 ή 6940.20.36.20


 

HOMEPAGE