<<< Προηγούμενη σελίδα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

G. Genovese

Ερωτήσεις που έγιναν στον καθηγητή Genovese κατά τη διάρκεια του πρακτικού μέρους του σεμιναρίου, δηλαδή κατά την εφαρμογή σκληρυντικών ουσιών σε ευρυαγγείες κάτω άκρων.

Ε: Ποια ουσία εγχέεται τώρα;
A: Πολιδοκανόλη, αυτή είναι και η συνήθης ουσία που εγώ εφαρμόζω στις σκληροθεραπείες, ακόμη και ευρύτερων αγγείων.
Ε: Τι πυκνότητα εφαρμόζεται τώρα;
Α: 0,5%, αυτή είναι και η πυκνότητα που συνιστώ να χρησιμοποιείται εσείς στην έναρξη εφαρμογής σκληροθεραπείας, γιατί είναι ασφαλέστερη από μεγαλύτερες πυκνότητες. Βέβαια σε μεγαλύτερα αγγεία θα χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερες πυκνότητες 1,0% ή και 0,75%, που δημιουργούμε με την ανάμιξη ίσης ποσότητας διαλύματος 0,5 με 1,0%.
Ε: Η μεγαλύτερη ποσότητα διαλύματος που μπορούμε να εγχύσουμε σε μια συνεδρία, ποια είναι;
Α: 4 έως 6cc. Δηλαδή μέχρι 3 αμπούλες πολυδοκανόλης (η κάθε αμπούλα περιέχει 2cc). Μιλάμε για διάλυμα 0,5%. Σε σκληροθεραπείες μεγάλων αγγείων εγχειρούμαι πολύ μεγαλύτερες ποσότητες, αλλά λαμβάνονται προληπτικά μέτρα με αντιπηκτική αγωγή κ.λπ.
Ε: Τι βελόνα χρησιμοποιείται για την έγχυση;
A: Πάντα βελόνα 26G, ακόμα και εάν τα αγγεία είναι πολύ λεπτά, προτιμώ επίσης βελόνες που δεν έχουν γωνία στην πλάγια επιφάνεια τομής. Η πίεση του υγρού κατά την έξοδο από μία βελόνα μικρότερης διαμέτρου είναι πολύ μεγαλύτερη, με κίνδυνο να γίνει θραύση του αγγείου. Η τομή της βελόνας είναι πάντα προς τα επάνω και η κατεύθυνση της βελόνας σχεδόν παράλληλη με το δέρμα, απαιτείται καλός φωτισμός και με το δείκτη και τον αντίχειρα του αριστερού χεριού τεντώνουμε το δέρμα, προκειμένου να γίνει ποιο ορατό και σταθερό το αγγείο.
Ε: Σε πόσες ημέρες μπορούμε να επανέλθουμε για την επόμενη συνεδρία;
Α: Σε 10 ημέρες από σήμερα.
Ε: Mετά την έγχυση του διαλύματος απαιτείται πίεση;
A: Ασφαλώς απαιτείται καλή πίεση με το χέρι στο σημείο της έγχυσης, με βαμβάκι, μέχρι να γίνει η επιθυμητή αντίδραση, με αποτέλεσμα το οίδημα του ενδοθηλίου του αγγείου.
Ε: Απαιτείται περίδεση του άκρου που έγινε η θεραπεία;
A: Ναι, για τις τηλεαγγειεκτασίες 2 ώρες, ενώ για τις μεγαλύτερες φλέβες περισσότερο, πάντως οι ελαστικοί επίδεσμοι πρέπει να αφαιρούνται πριν τη νυχτερινή κατάκλιση και συστήνουμε στο άτομο που υπεβλήθη σε θεραπεία να αποφύγει την κατάκλιση τις επόμενες ώρες.
Ε: Aντενδείξεις της θεραπείας με σκληρυντικά;
Α: Σε παθήσεις του ήπατος, των νεφρών και των αρτηριών.

 

 

HOMEPAGE